Achtergrond: schrijfvaardigheid vs. woordenschatbeheersing en de rol van spelling in ZOUFFF!

Schrijfvaardigheid mag niet verward worden met kennis.

Een woordenschattoets is een kennistoets, geen schrijfvaardigheidstoets, ook al vraag je aan leerlingen om woordenschat op te schrijven.
Kennis moet functioneel ingezet worden en dat lukt niet als kennis niet voldoende gekend of verankerd is.

Een voorbeeld uit de praktijk ...

Wat leren we daaruit?

Als je als leerkracht enkel wil inzetten op spreekvaardigheid en spelling niet zo belangrijk vindt, dan bereik je het tegenovergestelde: de schriftelijke toets is uitstekend, maar de spreekopdracht wordt niet tot een goed einde gebracht.

 

Een vreemde taal leren, dat is stilstaan bij leren leren, je strategieën eigen maken en ook aandacht hebben voor spelling. Voor veel leerlingen biedt het een houvast om het schriftbeeld te verbinden met woordenschat. Schrijfvaardigheid is weliswaar niet hetzelfde als woordenschatbeheersing, maar het schriftelijke aspect (spelling) speelt weldegelijk een rol bij het leren van vocabulaire.

 

Met deze aanpak zet ZOUFFF! 5 ook in op de aansluiting bij SO. In het lager onderwijs leren leerlingen ongeveer 600 woorden en uitdrukkingen (GAW), zowel de betekenis, maar dus ook de schrijfwijze.

 

Meer weten? Lees ook deze artikels:
Achtergrond: ZOUFFF! en woordenschat
Achtergrond: ZOUFFF! en schrijven