Achtergrond: ZOUFFF! en schrijven

Geen enkele andere vaardigheid zorgt voor zoveel onduidelijkheid als schrijfvaardigheid.
Schrijfvaardigheid gaat niet over elke schriftelijke activiteit of oefening, bijv. woorden foutloos kopiëren, maar het gaat over creatief schrijven: leerlingen produceren een tekst met een communicatief doel.

 

Enkele opmerkingen daarbij:

  • Elke leerling is uniek waardoor de geproduceerde teksten erg van elkaar zullen verschillen.
  • Het creatieve aspect zal beperkt zijn, gezien de beperkte taalvaardigheid van de leerlingen.
  • De onderwijsverstrekkers hebben er expliciet voor gekozen om in de lagere school de mondelinge vaardigheden voorop te stellen.

 

Creatief schrijven op beginnersniveau verloopt in drie stappen.

 

STAP 1

Foutloos kopiëren, met weinig ruimte tot creativiteit. ZOUFFF! 5 maakt deze opdrachten zinvol door ze in een context te plaatsen. (Cf. Bingel – Evaluatiemodule – opdrachten foutloos kopiëren bij meerdere Missions)

 

STAP 2

Gatentekst met een gegeven woordenlijst (*), waarbij verscheidende opties mogelijk zijn.
Naargelang de invulling, zal de tekst een andere wending aannemen.
ZOUFFF! 5 biedt hiervoor oefeningen aan waarbij de variabelen in het grijs gedrukt werden.

 

STAP 3

Een tekst samenstellen met enkel bouwstenen.

TIP van Team ZOUFFF!

Wanneer er bij een gatentekst met een gegeven woordenlijst slechts één antwoord juist is, gaat het eerder over een woordenschatsoefening dan over een oefening in schrijfvaardigheid: door de oefening juist op te lossen bewijzen de leerlingen dat ze de aangeleerde woordenschat in een context kunnen invullen. Dat is dus eerder een kennisgerichte oefening.

Enkel kopiërend schrijven in de lagere school?

 

Wie stelt dat er enkel ‘mag’ geschreven worden op kopiërend niveau, heeft het mis.
Ook het ‘zelf’ schrijven komt expliciet aan bod in de eindtermen en leerplannen.
En eindtermen zijn daarenboven minimumdoelen en geen maximumdoelen.

 

Meer weten? Lees ook deze artikels:
Achtergrond: ZOUFFF! en schrijven
Achtergrond: schrijfvaardigheid vs. woordenschatbeheersing en de rol van spelling in ZOUFFF!