Er zijn toetsen op twee niveaus: basis en verdiepend. Wat is het verschil?

Beide toetsen behandelen dezelfde leerinhouden. De basistoets werkt op het kopiërende niveau en biedt bijvoorbeeld bij de woordenschatoefeningen de woorden in een “Kies uit”-kader aan. De verdiepende toets laat leerlingen diezelfde woorden actiever oefenen door te vertrekken vanuit de vertaling. De verdiepende toets biedt iets minder ondersteuning of houvast. Leerlingen werken daar sneller vanuit het structurerende (en beoordelende) niveau. Dialogen zijn iets langer, er zijn minder keuzemogelijkheden etc.