Gebruikt ZOUFFF! de nieuwe Franse spelling?

Misschien heb je het al gemerkt … We kiezen er bij ZOUFFF voor om de nieuwe Franse spelling te gebruiken. “Nieuw” is een groot woord … die “nieuwe” spelling is er al sedert 1990, maar het toepassen ervan liet even op zich wachten. In de inleiding van de Livre du professeur vind je een uitgebreider overzicht van wat die spellingswijzigingen inhouden.
Hier willen we vooral focussen op wat het concreet voor jou inhoudt in vergelijking met je eerdere handboeken.

 

Belangrijk om te weten is dat zowel de oude als de nieuwe spelling nog altijd goedgekeurd is, geen enkele is fout.

 

In onze vorige methodes Frans voor 5 en 6 En action en Bien sûr gebruikten we de nieuwe spelling nog niet, maar we verwezen er wel naar in de handleiding voor de leerkracht.
Ook goed om te weten is dat in onze methodes voor het secundair onderwijs en in die van onze Waalse zuiderburen de nieuwe spelling ook wordt gehanteerd.

 

Heel veel impact is er in ons basisonderwijs niet. We overlopen aan de hand van een aantal voorbeelden de wijzigingen.

Koppeltekens in samengestelde woorden

Men schrijft samengestelde woorden nu vaker aan elkaar i.p.v. een koppelteken te gebruiken.

 

Voorbeelden uit ZOUFFF!

Nieuwe spelling Oude spelling
un weekend un week-end
un rondpoint un rond-point

 

Koppeltekens in telwoorden

In de telwoorden voegt men dan weer koppeltekens toe. Had je het al gemerkt onder aan de pagina’s van onze boeken?

Voorbeelden uit ZOUFFF!

Nieuwe spelling Oude spelling
vingt-et-un vingt et un
deux-cents deux cents
deux-mille deux mille

 

L’accent circonflexe

L’accent circonflexe op a, e en o

 

Het accent circonflexe op a, e en o blijft.

Typische voorbeelden zijn âge, bientôt en être.

 

L’accent circonflexe op u en i

 

Het accent circonflexe op u en i verdwijnt meestal. Tenzij het voor verwarring zou zorgen, dan staat het er nog altijd. Denk aan: du vs. , sur vs. sûr.

 

Voorbeelden uit ZOUFFF!:

Nieuwe spelling
Entrainez-vous à parler Entraînez-vous à parler
S’il vous plait S’il vous plaît
S’il te plait S’il te plaît
connaitre connaître
diner dîner
aout août

 

Zoals je merkt gaat het niet over heel veel wijzigingen én zijn het vooral vereenvoudigingen en dat is een meevaller voor onze leerlingen.