Hoe activeer/deactiveer ik de redelijke aanpassingen in Bingel Zorg?

Belangrijk

De beschikbare lijst met Redelijke aanpassingen wordt in Bingel Zorg centraal beheerd (schoolbeheer).

Melding

Leerkrachten die het recht hebben om de fiche van een leerling te bewerken, kunnen de Redelijke aanpassingen activeren / deactiveren.

Melding

Wens je de Redelijke aanpassingen te tonen op de rapportafdruk in Bingel Evaluatie? Werkwijze.

1 Klik in het startscherm op de tegel "Zorg".

2 Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin links de juiste klasgroep.

3 Selecteer in de linkerkolom één leerling.

Bovenin het venster verschijnt naast de tab “Notities” de tab “Fiche” en “Tijdslijn“.

 

4 Klik op de blauwe knop "Bewerk".

Let op: je hebt hiervoor rechten nodig die de schoolbeheerder je moet toekennen.

 

5 Ga naar de tegel "Zorgcontinuüm".

Pas het zorgniveau aan en maak gebruik van de knop “selectie aanpassen” om Redelijke aanpassingen te activeren of te deactiveren.

 

6 Klap de mapjes open d.m.v. de pijl rechts. Vink de Redelijke aanpassingen aan die je wenst te activeren.

Op de fiche worden de mapjes weergegeven met vermelding van het aantal geactiveerde Redelijke aanpassingen.

 

Melding

Leerkrachten die de fiche van de leerling mogen raadplegen, kunnen de redelijke aanpassingen bekijken door op de tegels te klikken. In die weergave zijn enkel de geactiveerde Redelijke aanpassingen zichtbaar.

Melding

Zie je een potloodje naast de Redelijke aanpassingen? Daarmee leg je een koppeling met het rapport. Lees meer.