Hoe bekijk en druk ik een syntheserapport af in Bingel Evaluatie?

Een syntheserapport kun je bekijken, downloaden en afdrukken per leerling.

Bekijken

1 Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie".

2 Klik in de linkerzijbalk op de knop "Rapporten" voor de afdrukinstellingen.

 

In het rechterdeel van het scherm vind je de tabs “Puntenboek”, “Volgsysteem” en “Synthese”.

 

 

In de tab “Synthese” zie je een samenvatting van alle perioderapporten.

 

3 Zet de schakelaar aan om gemiddelde en mediaan te tonen in het overzicht.

Er worden extra kolommen met gemiddelde en mediaan toegevoegd per periode en voor het totaal. Deze worden niet mee afgedrukt.

Melding

Zie je de schakelaar niet? De schoolbeheerder activeert deze optie via het beheer van Bingel Evaluatie.

Afdrukken

 

De instellingen van het rapportbeheer bepalen hoe de afdruk er precies zal uitzien. De naam die op de afdruk van het syntheserapport staat, is de gekozen naam van de indeling van het rapportbeheer. Deze kan de schoolbeheerder – indien nodig – wijzigen voor je de afdruk maakt.

 

In het syntheserapport wordt een verkorte naam gebruikt voor de perioderapporten. De schoolbeheerder stelt deze in via rapportbeheer.

 

1 Klik in de linkerzijbalk op de knop "Print".

2 Kies het syntheserapport bovenaan rechts in het scherm.

3 Om een afdruk voor de hele klas te genereren, klik je op de knop naast de klasnaam.

Dit kan even duren bij grote rapporten.

 

4 Om een afdruk voor één leerling te genereren, klik je op de knop naast de naam van de leerling.

5 Klik daarna op de knop in de derde kolom om de pdf te downloaden.

 

Het rapport wordt gedownload in pdf-formaat op je computer en kan nu afgedrukt worden met een printer.

 

Melding

Een afdruk die gegenereerd is, kun je downloaden/afdrukken zoveel je wenst.

Tips van het Bingelteam

Een syntheserapport kun je op eender welk moment generen en afdrukken en toont altijd het resultaat dat tot dan behaald is.