Hoe bereid ik de leerlingen voor op de bloktoets aan de hand van de herhalingsles bij Reken Maar!?

De herhalingsles bij Reken Maar! is de laatste les van elk blok en dient als een efficiënte voorbereiding op de bloktoets. Hier volgen enkele stappen om een leerling voor te bereiden op de bloktoets met behulp van de herhalingsles.

1 Gebruik de toetswijzer als portfolio.

Aan het begin van de herhalingsles staat de toetswijzer, die een lijst van de te toetsen lesdoelen bevat. De toetswijzer fungeert ook als een portfolio, waarin leerlingen hun eigen vorderingen en hun persoonsgebonden attitudes kunnen beoordelen. Het kan worden ingevuld na elke les, waarbij leerlingen de vakjes per doel inkleuren (groen voor goed begrip, oranje voor gemiddeld begrip, en rood voor slecht begrip).

2 Herhaal op basis van zelfevaluatie.

De ingevulde toetswijzer kan een richtlijn bieden voor de onderwerpen die leerlingen zeker moeten herhalen. Op basis van deze zelfevaluatie kan er een klassikaal instructiemoment worden ingepland voor de onderwerpen die de meeste aandacht nodig hebben.

3 Werk zelfstandig.

Vanaf het derde leerjaar wordt er in de toetswijzer ook verwezen naar de rekenwijzer. Dit is een tool die leerlingen kunnen gebruiken om zelfstandig aan hun begrip van de stof te werken.

4 Beoordeel persoonsgebonden attitudes.

Onderaan de toetswijzer staan suggesties voor het beoordelen van persoonsgebonden attitudes. Het groeiboekje kan een nuttig hulpmiddel zijn bij deze beoordeling.

 

Tip van het Reken Maar!-team

Houd er rekening mee dat blok 12 facultatief is en volledig uit herhaling bestaat. Voor dit blok is geen aparte herhalingsles beschikbaar.