Hoe druk ik de logingegevens van de leerlingen af via Bingel?

De keuzemogelijkheden in dit venster zijn voor de schoolbeheerder uitgebreider dan voor de klasleraar. Leraars vinden de lijsten voor hun klas ook terug in het onderdeel “Overzichten en lijsten” onder “Beheer”.

 

 

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Beheer".

2 Klik op "Overzichten en lijsten" in de linkerkolom.

3 Klik op een lijst om het bestand te downloaden voor een klas of voor de hele school.

Bestand  Beschrijving 
Lerarenlijst (Excel-bestand) Excel-bestand met naam, voornaam, e-mailadres, activatiecode, rol en geslacht van de leraars
Leerlingenlijst (Excel-bestand) Excel-bestand met naam, voornaam, schoolcode, klas, klasnummer, geslacht, wachtwoord van de leerlingen
Leerlingenlijst (Pdf-bestand) PDF-bestand met naam, voornaam, schoolcode, klas, klasnummer, geslacht, wachtwoord van de leerlingen
Etiketten (2×7) met inloggegevens leerlinge, inclusief wachtwoord (pdf-bestand) PDF-bestand met etiket per leerling met naam, voornaam, schoolcode, klas, klasnummer en wachtwoord
Etiketten (2×7) met inloggegevens leerlinge, zonder wachtwoord (pdf-bestand) PDF-bestand met etiket per leerling met naam, voornaam, schoolcode, klas en klasnummer