Hoe druk ik een rapport af in Bingel Evaluatie?

Een rapport kun je downloaden/afdrukken per klasgroep of per leerling.

 

 

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie".

2 Klik in de linker zijbalk op de knop "Rapporten" voor de afdrukinstellingen.

In het rechterdeel van het scherm vind je de tabs “Puntenboek”, “Volgsysteem” en “Synthese”.
  1. In de tab “Synthese” krijg je een overzicht van de laatste zes perioderapporten.
  2. In de tab “Puntenboek” kun je feedback toevoegen, aanpassen of verbergen: lees meer.
  3. In de tab “Volgsysteem” kun je feedback toevoegen, aanpassen of verbergen: lees meer.
  4. In de tab “Volgsysteem” bepaal je tevens welke volgsystemen wel/niet op het rapport afgedrukt worden. Een instelling wijzigen bij één leerling is voldoende voor de hele klas. Enkel de klasleraar heeft deze mogelijkheid.

Melding

Klasleraar is wie in Bingel beheer > leraren is aangevinkt bij een klas. Dus leraars van het type "Leraar alle klassen" niet.

3 Schakel alle volgsystemen op de afdruk in of uit.

 

Eén bepaald volgsysteem in- of uitschakelen op de afdruk:

 

 

Standaard worden enkel de geëvalueerde doelen in de afdruk opgenomen. Wens je alle doelen te zien, kun je de filter uitzetten.

 

 

 

 

Waarschuwing

Heb je meer dan 4 invulmomenten voor een volgsysteem in een periode? Dan worden enkel de 4 laatste afgedrukt.

4 Klik in de linkerzijbalk op de knop "Print".

5 Kies - indien nodig - het gewenste perioderapport bovenaan rechts in het scherm.

6 Om een afdruk voor de hele klas te genereren, klik je op de knop naast de klasnaam.

Dit kan even duren bij grote rapporten.

 

7 Om een afdruk voor één leerling te genereren, klik je op de knop naast de naam van de leerling.

8 Klik daarna op de knop in de derde kolom om de pdf te downloaden.

 

Het rapport wordt gedownload in pdf-formaat op je computer en kan nu afgedrukt worden met een printer.

 

Melding

Een afdruk die gegenereerd is, kun je downloaden/afdrukken zoveel je wenst.