Hoe gebruik ik de Koalatest in Bingel Evaluatie?

In Vlaanderen leggen kinderen in de derde kleuterklas een koalatest af. Deze is ontwikkeld door de KU Leuven en kan taalachterstand bij kleuters vaststellen voor ze naar het eerste leerjaar gaan. De test bestaat uit doe-, zoek- en kiesopdrachten. De leraar begeleidt de opdrachten en beoordeelt hoe goed de kleuters de instructies begrijpen. Na de test worden de kleuters ingedeeld in drie kleurengroepen:

 

  • groen als ze het Nederlands voldoende beheersen;
  • oranje als ze extra ondersteuning nodig hebben;
  • rood als ze intensief begeleid moeten worden.

 

In Bingel Evaluatie kun je de resultaten van de test invullen en via de dashboards in Bingel Zorg opvolgen per leerling en per klasgroep.

De koalatest activeren

 

Zie je de koalatest nog niet verschijnen in Bingel Evaluatie? Dan moet de schoolbeheerder deze nog activeren net zoals bij de andere standaard volgsystemen: werkwijze.

 

 

De resultaten van de koalatest invoeren

 

Neem eerst deel A af. Is de score lager dan 5/13 en dat komt overeen met je inschatting, kies dan deel B*. Zo niet ga verder met deel A en B.

 

 

Werkwijze

1 Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie".

2 Klik in de zijbalk op de knop "Volgsystemen".

3 Selecteer de derde kleuterklas in de filter.

4 Selecteer de koalatest in de lijst.

5 Vul bij elke leerling het gewenste resultaat in. Percentiel en Zone worden automatisch berekend.

 

Alle ingevulde resultaten worden automatisch bewaard.

Melding

Met de TAB-toets (op je toetsenbord) kun je vlot werken.

Koalatest op het dashboard van een leerling of klasgroep

1 Klik in het startscherm op de tegel "Zorg".

2 Kies in het linkermenu het onderdeel "Dashboard".

3 Klik op de tab "Groepen".

4 Selecteer de derde kleuterklas in de filter.

 

Op het tabblad “Overzicht” vind je een grafiek en een volglijst van de koalatest:

 

5 Klik op de tab "Leerlingen".

6 Selecteer een leerling uit de derde kleuterklas.

 

Op het tabblad “Overzicht” vind je een grafiek met het resultaat van de koalatest voor de geselecteerde leerling.