Hoe gebruik ik de observatiefiches om het niveau van mijn klas in kaart te brengen?

Je zult observatiefiches gewoonlijk inzetten tijdens de lesfase verwerking: per twee. Wanneer de leerlingen in duo samenwerken, is het een uitgelezen moment om de leerlingen te observeren. Er is per blok een klassikale en een individuele observatiefiche waarmee je (bv. samen met de zorgleerkracht) voor elke leerling in kaart kan brengen waar er zorg nodig is en om die zorg daarna ook functioneel te kunnen aanbieden.

 

  • Op de klassikale observatiefiche kan je aanduiden welke leerlingen volgens jou nood hebben aan extra ondersteuning. Die zet je samen in een groepje waar je verlengde instructie aan geeft.
  • Op de individuele observatiefiches kan je aanduiden op welke onderdelen van de lesdoelen leerlingen nog meer hulp nodig hebben. Dit kan ook gebeuren door een zorgleerkracht. Deze kan je eventueel toevoegen aan het digitaal zorgsysteem van de school. Op die manier kan je goed opvolgen hoe elke leerling vordert voor wiskunde.

Waar kan ik de observatiefiches downloaden?

 

Je kan de observatiefiches terugvinden in Word-formaat bij de Downloads op Bingel.