Hoe geef ik leerkrachten de juiste rechten in Bingel Zorg en Planner?

In dit venster kun je als beheerder de verschillende rechten en toegang aanpassen voor je gebruikers van Bingel Zorg en Bingel Planner. Dit staat los van de andere Bingelmodules.

Werkwijze:

1 Klik op de tegel "Bingel Zorg" of "Bingel Planner"

2 Klik in Bingel Zorg of Planner op de switcher linksboven en kies "Beheer".

3 Klik in het beheer op het onderdeel "Veiligheid".

  • 2FA statuslees dit artikel voor het beheren van 2FA.
  • Toegang zorgnotities & leerlingfiche: koppel de juiste klassen en groepen aan het leraaraccount. Opgelet de koppelingen met de klassen uit het gewone klasbeheer worden niet overgenomen voor nieuwe accounts (vanaf 4/06/2024). Zo kan een stagair toegang hebben tot een klas voor Planner, taken en eiland maar niet tot zorg.
  • Vervaldatum (optioneel): einddatum voor de ingestelde toegang. Mag je ook leeglaten. Kun je bv. gebruiken voor een stagair of een interimaccount.
  • Toegang tot vertrouwelijke zorgingaves: voorheen automatisch voor het account leraar alle klassen, nu apart in te stellen.
  • Kan notities collega’s bewerken: standaard kan elke leraar enkel zijn eigen notities aanpassen. Voeg de collega’s toe die de notities van anderen mogen aanpassen.
  • Kan leerlingfiche bewerken: standaard kan niemand de fiche bewerken. Voeg de collega’s toe die de fiche mogen aanpassen.
  • Heeft toegang tot vorige schooljaren: voeg collega’s toe die de zorg- en evaluatiegeschiedenis van vorige schooljaren mogen raadplegen en downloaden. Opgelet zo geef je toegang tot de zorgdata van alle leerlingen van de school.
  • Toegang tot kleuterplanner: voeg de leraars kleuteronderwijs toe zodat ze hun eigen blokken kunnen kiezen.
  • Kan Schoolkalender bewerken: schoolkalenderbeheerders kunnen gebeurtenissen in de schoolkalender aanmaken en bewerken. Alle andere gebruikers kunnen de schoolkalender enkel raadplegen.
  • Kan lesblokken van een collega kopiëren: collega’s die nauw samenwerken kun je de toegang geven tot het kopiëren van elkaars lessen. Op die manier kan de les met bijhorende fiche naar de persoonlijke agenda overgezet worden.

4 Plaats een vinkje bij de namen waarvoor het gekozen recht van toepassing is.

Tip van het Bingelteam

Gebruik het filterveld boven de kolom "Toegang zorgnotities & leerlingenfiche" om snel een klas of groep te selecteren om meteen te zien wie er toegang heeft.