Hoe kan ik aan de slag gaan met de cursorische leerwerkschriften van 'Op verkenning'?

Belangrijk

Sta jij in de eerste graad? Dan mag je dit hoofdstuk overslaan. Het cursorisch leerwerkschrift wordt pas gebruikt vanaf het derde leerjaar.

Het leerwerkschrift bevat cursorische lessen die alleenstaande onderwerpen behandelen, bv. het reliëf, landschappen, klimatogrammen… Dit in tegenstelling tot onze themaschriften, die de leerstof thematisch behandelen.

Wat is het nut van het cursorisch leerwerkschrift?

 

Je geeft deze lessen omdat je dieper wil ingaan op een onderwerp, (voor)kennis wil activeren, verbanden wil leggen en de leerlingen tot een sterker inzicht wil laten komen. De lessen kunnen zowel als voorbereiding of als verdieping gegeven worden.

 

Het cursorisch leerwerkschrift kan indien gewenst ook volledig afzonderlijk doorgenomen worden.

Hoe komen deze lessen in samenhang aan bod?

 

Alle cursorische lessen werden gelinkt aan één of meerdere thema’s. Bij de Downloads op Bingel vind je een overzicht om deze cursorische lessen een plaats te geven binnen de verschillende thema’s.