Hoe kan ik differentiëren in de basismaterialen van Reken Maar!?

In het werkschrift van Reken Maar! vind je altijd oefeningen op basisniveau. Maar dat is niet alles! Veel lessen bieden ook verschillende mogelijkheden om te differentiëren in het werkschrift. Je zult verschillende symbolen tegenkomen die aangeven dat er differentiatie plaatsvindt:

 

 

Om de leerlingen verder te ondersteunen, zijn er flappen aan beide zijden van het werkschrift te vinden. Deze flappen bevatten handige schema’s, voorbeelden en tips van de Bollobo’s. Deze hulpmiddelen geven leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig oplossingen te vinden.

 

We stimuleren leerlingen ook om zelf dingen op te zoeken wanneer ze iets niet (meer) weten. Vanaf het derde leerjaar introduceren we de Rekenwijzer als hulpmiddel. In het werkboek staat bij elke les een verwijzing naar het specifieke deel van de Rekenwijzer waar leerlingen meer informatie kunnen vinden over de inhoud die in de les wordt behandeld.

 

Met Reken Maar! bieden we dus niet alleen oefeningen op basisniveau, maar ook differentiatie in het werkschrift, ondersteunende flappen en de Rekenwijzer om het leerproces van de leerlingen verder te verrijken. Zo wordt het werkschrift een waardevol instrument voor zelfstandig leren en ontdekken.