Hoe kan ik mijn agenda delen met een collega in Bingel Planner?

In de agenda van Bingel Planner vind je bovenin het venster drie mogelijkheden om agenda’s te delen met collega’s. Elke tab staat voor een andere weergave met specifieke mogelijkheden.

 

1 Klik in Bingel Planner op "Agenda".

Mijn agenda

 

In deze weergave vind je alle lesblokjes (lessen en activiteiten) die je zelf hebt aangemaakt voor jouw klasgroep(en).

 

Melding

Je maakt enkel blokjes aan voor de lessen en activiteiten die je zelf geeft. Lessen/activiteiten die andere collega's geven, hoef je hier niet aan te maken.

Standaard krijgen de blokjes een andere kleur per leergebied. Dit kun je wijzigen via “Opties”.

 

Daarnaast is ook de schoolkalender actief.

 

Indien je een van beide wenst te verbergen, kan dit in de grijze zijbalk met het icoontje “Agenda selecteren”

 

.

De schoolkalender en je eigen agenda worden gemarkeerd met een gekleurd balkje aan de zijkant van het lesblokje.

 

Mijn collega’s

 

In deze weergave kun je de volledige agenda van de door jou gekozen collega(’s) raadplegen. Omgekeerd kan elke collega alles raadplegen wat jij in “Mijn agenda” hebt geplaatst.

 

1 Klik je in de grijze zijbalk op het icoontje "Agenda selecteren" om een agenda van een collega te selecteren.

 

Standaard krijgen de blokjes per collega een andere kleur. Dit kun je wijzigen via “Opties”.

 

2 Zet de agenda van een collega uit en kies een andere.

Melding

De agenda van elke collega kan zo eenvoudig geraadpleegd worden, handig als iemand ziek valt.

Belangrijk

Het is niet mogelijk om je agenda voor collega's te verbergen.

Waarschuwing

Indien de collega vergeten is om de klas(groep) aan te duiden in zijn ingeplande agenda, dan zal je die blokjes niet zien. Het is dus heel belangrijk om altijd aan elk blokje de juiste klas te hangen.

Mijn groepen

 

In deze weergave zie je alle lesblokjes die door jou en je collega’s werden aangemaakt voor jouw klasgroep(en). Bv. de zorgleraar, de turnleraar, enz. Het is m.a.w. de agenda van de klas(groep).

 

Standaard krijgen de blokjes per collega een andere kleur.

 

Dit kun je wijzigen via “Opties”.

 

Indien je meer dan één klasgroep beheert, kun je snel wisselen via het pijltje bovenaan links.

 

Waarschuwing

Indien de collega vergeten is om de klas(groep) aan te duiden in zijn ingeplande agenda, dan zal je die blokjes niet zien. Het is dus heel belangrijk om altijd aan elk blokje de juiste klas te hangen.

Melding

Wens je al je lesblokjes te zien voor al je klasgroepen in één beeld? Kies dan de tab "Mijn agenda".

Werken in elkaars agenda?

 

Elke leraar behoudt het eigenaarschap van zijn/haar agenda. Je kunt dus niet rechtstreeks in de agenda van een collega werken. Maar je kunt wel lessen “klaarzetten” op een bepaald tijdstip voor een collega: dat doe je door de fiche in de agenda te koppelen aan de juiste groep. Als de collega kiest voor “Mijn groepen” en de juiste klasgroep zichtbaar maakt, kan hij/zij de fiche met inhoud zien.

 

Voorbeeld 1:

 

Je collega komt op vrijdag een wiskundeles geven in jouw klas 5A. Jij bereidt de les voor in je eigen agenda en koppelt die aan je klasgroep 5A. De collega hoeft enkel klasgroep 5A te selecteren bij “Mijn groepen” om de lesinhoud te kunnen raadplegen.

 

Voorbeeld 2:

 

Je bent zorgleraar en je geeft op dinsdag een wiskundeles aan een groepje in klas 2A. Je bereidt de les voor in je eigen agenda en koppelt die aan klasgroep 2A. De klastitularis hoeft enkel klasgroep 2A te selecteren bij “Mijn groepen” om de lesinhoud te kunnen raadplegen.

Melding

Om een lesblokje klaar te zetten in de klasgroep van je collega, vraag je toegang tot de klas aan de Bingelschoolbeheerder.

Deeltijdse leerkrachten samen in één groep?

 

Elke leerkracht maakt zijn/haar weekrooster en agenda met enkel de blokjes op de dagen dat hij/zij aanwezig is. Als je kiest voor “Mijn groepen” en je maakt de juiste klasgroep zichtbaar, zie je automatisch jouw agenda en die van je collega samenvallen.

 

Voorbeeld:

 

Jij werkt alle voormiddagen en je collega werkt alle namiddagen in klasgroep 1B. Jij maakt een weekrooster met enkel blokjes in de voormiddag en je collega maakt een weekrooster met enkel blokjes in de namiddag. Via “Mijn groepen” zie je alle lesblokjes van zowel voor- als namiddag samen als je kiest voor klasgroep 1B.

 

Parallelleerkrachten maken samen één agenda?

 

Dit is zeker mogelijk. Er zijn 2 opties, afhankelijk van wat je het handigst vindt:

 

Werkwijze 1:

1 Koppel aan je lesblokje naast je eigen klasgroep ook de klasgroep van je collega.

Waarschuwing

Dit betekent wel dat in de doelenrapportage enkel jij zal verschijnen en niet de collega, aangezien jij de doelen hebt ingepland voor beide klassen.

Melding

Om een lesblokje klaar te zetten in de klasgroep van je collega, vraag je toegang tot de klas aan de Bingelschoolbeheerder.

Werkwijze 2:

 

Je kopieert de ingeplande lesfiche van je collega naar je eigen agenda.

1 Open via de tab "Mijn collega's" de agenda van de collega waarvan je de les wenst te kopiëren.

2 Klik het lesblokje aan en kies onderin "Kopieer".

 

Het lesblokje met de lesfiche(s) staat meteen in je eigen agenda.

Melding

Indien je het knopje "Kopieer" niet ziet, dien je de Bingelschoolbeheerder te vragen om dit recht toe te voegen.

Tip van het Bingelteam

Je kunt ook meerdere lesblokjes (of zelfs alle blokjes van de week) selecteren en in één beweging naar je agenda kopiëren.