Hoe kan ik via Bingelresultaten achterhalen hoeveel oefeningen mijn leerlingen hebben gemaakt?

Via Bingelresultaten kom je te weten hoeveel oefeningen er al zijn gemaakt (via een taak of door vrij te oefenen).

 

 

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Eiland".

2 Klik in de zijbalk op "Bingelresultaten".

3 Klik op de tab "Oefeningen".

4 Activeer de filter links bovenin en kies (indien nodig) de gewenste klas en leerling.

 

De cirkelgrafiek toont je de verhouding tussen de gemaakte oefeningen via taken of via vrij oefenen.

 

5 Klik via de cirkel door op het totaal (getal in het midden van de cirkel) of via één van de verhoudingen.

De inhoud van het venster onder de cirkel toont je de gewenste details.

 

 

 

 

De gekleurde balkjes geven je meer informatie over hoe het oefenen is verlopen:

  • groen = meteen correct
  • geel = tweede kans correct
  • rood = tweede kans fout

Melding

Hoe analyseer je de Bingelresultaten van je leerlingen? Klik hier voor de werkwijze.

Melding

Wens je als directie of leraar alle klassen een overzicht van de resultaten van de hele school? Kies dan in Bingel Leeractiviteiten voor de tab "Analyseren" en duid in de filter "school" aan.