Hoe kun je sterke lezers uitdagen binnen 'ik lees met hup en aap'?

Als er leerlingen zijn die van bij de start al kunnen lezen is het belangrijk om te starten vanuit de juiste beginsituatie. Welke letters, clusters, … kan de leerling al vlot lezen? Op basis van die analyse kun je materialen selecteren voor deze sterkere lezers.

 

In eerste fase volgen deze kinderen het gewone klassikale proces. Je moet als leerkracht immers zeker zijn dat de letters, clusters, … op de juiste manier geautomatiseerd zijn. Daarna kun je differentiëren.

Het tweede en derde leesspoor

 

Bij ‘ik lees met hup en aap’ zijn voor de eerste 4 thema’s een extra tweede en derde leesspoor ontwikkeld. Het verschil bij die extra leessporen zit in het moeilijkere bronnenmateriaal bij de inoefening van de sleutelwoorden:

 

  • Bij het tweede leesspoor komt dat bronnenmateriaal uit de leessets bij ‘ik lees met hup en aap’.
  • Bij het derde leesspoor komt het bronnenmateriaal uit de BiB-BoX vierkant.

Melding

Het onderstaande voorbeeld komt uit één van de eerste lessen uit het leeswerkschrift 1, pagina 5.

 

Die extra leessporen zijn bedoeld voor leerlingen die bij de start van het schooljaar al (wat) kunnen lezen. Heeft een kind een leesvoorsprong van een tweetal maanden, dan kan het tweede leesspoor ingezet worden. Voor kinderen die dubbelen en kinderen die al (goed) kunnen lezen, zet je best het derde leesspoor in.

 

Je kan de werkschriften van het tweede en derde leesspoor downloaden via Bingel of bestellen via onze webshop.

Bijkomend leesmateriaal

 

De leessets A en B bij ‘ik lees met hup en aap’

 

De leessets A en B bij ‘ik lees met hup en aap’ (30 titels – AVI Start) zijn opgebouwd in 6 fasen – op basis van letterkennis. De leessets vormen een deel van jouw klasbib.

 

Op Bingel vinden de leerlingen de boekjes in hun digitale boekenkast. Bij elk boekje staan voorbereidende oefeningen (woordenschat en leestechnisch) en verwerkingsopdrachten na het lezen (begrijpend lezen en verhaalvolgorde).

De boekjes van de BiB-BoX

 

De bijkomende boekjes van de BiB-BoX vierkant (20 titels, AVI M3 – E3) en BiB-BoX driehoek (18 titels, AVI M4-E4) kunnen een belangrijke uitbreiding zijn van jouw klasbib. Deze boekjes zijn uitdagender dan de boekjes van de leessets van ‘ik lees met hup en aap’ en bevatten boekjes op het niveau eerste en tweede leerjaar.

 

Bovendien staan deze boekjes ook in de digitale boekenkast van de leerlingen op Bingel. Ook auditieve leesondersteuning is voorzien.