Hoe maak ik een nieuwe klas aan in Bingel?

In dit venster leer je hoe je klassen kunt aanmaken, wijzigen en koppelen aan de juiste klastitularis(sen).

 

 

Werkwijze:

Belangrijk

Zorg dat je de accounts voor de leraars reeds hebt ingesteld: zie werkwijze.

1 Klik in het startscherm op de tegel "Beheer".

2 Klik (indien nodig) op "Klassen en leerjaren" in de linkerkolom.

Een nieuwe klas aanmaken

1 Klik op de groene knop "+ Nieuwe klas" rechts bovenaan.

2 Geef de klas een unieke naam.

3 Selecteer het juiste leerjaar.

Waarschuwing

Zorg dat klasnamen altijd uniek zijn. Voor kleuters selecteer je kleuter 0, kleuter 1, kleuter 2, kleuter 3.

4 Wijs de klastitularis(sen) toe in de linkerkolom met het groene +.

5 Lange lijst met leraars? Zoek een naam op.

 

 

 

Een leraar die je hebt toegewezen, verschijnt in de rechterkolom onder “Toegewezen leraars”. Je kunt de leraar daar tevens terug verwijderen (via -).

 

6 Klik op de groene knop "Verzenden" onderaan om de nieuwe klas te bewaren.

Een bestaande klas wijzigen

1 Klik in de linkerkolom op een klasnaam.

2 Verander (indien gewenst) de naam van de klas.

Opgelet: het leerjaar kan niet aangepast worden.

 

3 Voeg een nieuwe klastitularis toe met + en verwijder een reeds toegewezen klastitularis met -.

4 Lange lijst met leraars? Zoek een naam op.

5 Klik op de groene knop "Verzenden" onderaan om de nieuwe klas te bewaren.

Waarschuwing

Momenteel kun je geen klassen verwijderen. We werken de komende maanden verder aan een vernieuwd beheer en later zal dit opnieuw mogelijk zijn. Ontkoppel leraars en wijzig de naam van de te verwijderen klas zodat het duidelijk is dat er geen leerlingen aan gekoppeld zijn.

Melding

Leraars van het type "Leraar alle klassen" zijn automatisch toegewezen en verschijnen daarom ook in de rechterkolom onder "Toegewezen leraars". Je kunt ze daarom niet verwijderen.