Hoe maak ik een nieuwe notitie aan in Bingel Zorg?

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Zorg".

2 Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin links de juiste klasgroep.

3 Klik op de groene knop "Nieuwe notitie " bovenaan rechts.

4 Kies het juiste zorgtype.

Bv. Observatie. Je kunt slechts één type kiezen per notitie.

 

5 Selecteer of typ de juiste datum.

Dit kan ook een datum in de toekomst zijn (bv. voorbereiding van een MDO).

 

6 Selecteer de zichtbaarheid.

Zichtbaarheid Beschrijving
Iedereen  

 

De notitie is zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot de klasgroep waartoe de leerling behoort.

 

 

Alleen ik De notitie is enkel zichtbaar voor jezelf. Handig als je later nog zaken wenst toe te voegen.

Herkenbaar aan het symbool met het doorstreepte oogje.

Vertrouwelijk De notitie is enkel zichtbaar voor jezelf en de collega’s van het type “leraar voor alle klassen” zoals zorgleerkracht, zorgcoördinator, ambulante leraar,…

Herkenbaar aan het symbool met het doorstreepte oogje.

 

7 Voeg één of meer leerlingen toe.

Je kunt eender welke leerling van de school selecteren, maar je ziet enkel de notities waarbij je over de juiste rechten beschikt.

 

Tip van het Bingelteam

Met een klik op de naam van de leerling krijg je meteen de fiche te zien in een popup-venster.

8 Voeg de aanwezigen toe.

Bv. ouders van de leerling, de leden van de klassenraad, enz. Klik op VOEG TOE om een nieuwe persoon te bevestigen.

 

9 Kies één of meer thema's die van toepassing zijn.

Bv. Leren leren.

 

10 Voeg één of meer bestanden toe.

Bv. een verslag in Word- of pdf-formaat.

 

11 Vul de notitie aan met tekst in het veld "Inhoud".

12 Maak inhoud fraai op met een uitgebreide knoppenset in de werkbalk.

Zoals kleuren, uitlijning, lettertypes en tabellen of importeer vanuit Word, Excel of Google Docs.

 

Melding

Een type kan reeds vooraf bepaalde inhoud bevatten (= sjabloon). Deze inhoud wordt door de beheerder aangepast en toegevoegd en bevat de richtlijnen die de school heeft bepaald voor elk zorgtype.

13 Voeg (optioneel) een zorgtaak toe.

Klik hier voor de werkwijze.

14 Klik tenslotte op de knop "Opslaan" om de notitie te bewaren.

Belangrijk

De notitie staat bovenaan of onderaan (naargelang de sortering). Onder de naam van de leerling(en) is het zorgtype vermeld. Rechts daarvan de datum van ingeven, aantal bijlages en aantal aanwezigen. De ... geven een extra menu weer om de notitie te bewerken, te verwijderen of te exporteren. Met de knop "Toon meer" maak je de volledige inhoud zichtbaar. Links onderaan staan de gekozen zorgthema's. Rechts onderaan staat de naam van de auteur vermeld.