Hoe maak ik gebruik van de materialen van Reken Maar! verder?

In de verrijkingsmap vind je per blok telkens drie bundels en één project met verrijkende doorwerktaken. Dit zijn opdrachten waar zelfs erg sterke leerlingen soms een hele kluif aan hebben. Daarom hebben we op vraag van gebruikers Reken Maar! verder ontwikkeld: verrijkende opdrachten op een tussenniveau: uitdagender dan de basisoefeningen uit het werkschrift en eenvoudiger dan de doorwerktaken uit de verrijkingsmap.

Aanvullend aanbod van Reken Maar! verder

 

 

In de aanvullende oefenschriften van Reken Maar! verder voorzien we oefeningen waarmee snelle(re) leerlingen (of leerlingen die niet alle basisoefeningen moeten maken) zelfstandig aan de slag kunnen tijdens de lessen. Zo heb jij als leerkracht je handen vrij om leerlingen te begeleiden die extra instructie of zorg nodig hebben.

Welke materialen bieden jullie aan?

 

Elk blok wordt verder aangevuld met zeven extra bladzijden boordevol leuke en prikkelende oefenkansen. Die sluiten aan bij de geziene leerstof, maar situeren zich duidelijk op een verdiepend niveau. De opdrachten zijn logisch opgebouwd en op een haalbare manier uitdagend voor een grote groep leerlingen.

 

Bovendien vind je op Bingel telkens nog twee extra bladzijden per blok met downloadbare oefeningen. Je vindt ze terug als verdieping in de module “Differentiëren en verrijken”.

Sluiten de opdrachten aan bij de leerstof?

 

Elk eerste oefenschrift van Reken Maar! verder start met een herhalingsblok (met uitzondering van het eerste leerjaar). De verdiepende oefeningen van dat blok sluiten aan bij de leerstof van het voorbije leerjaar. Leerlingen kunnen er zelfstandig mee aan de slag tijdens de wiskundelessen van blok 1.

 

Bij de start van blok 2 kunnen de leerlingen dan beginnen aan de verdiepende oefeningen ‘na blok 1’. De oefeningen bouwen dus telkens verder op leerstof die behandeld werd in een voorgaand blok. Op die manier is er in principe geen extra instructie nodig en heb jij je handen vrij voor wie jou het hardst nodig heeft.

Kunnen mijn leerlingen hier zelfstandig aan werken?

 

In Reken Maar! verder leggen we het initiatief bewust bij de leerlingen zelf. We dagen hen uit om hun leerproces zelf in handen te nemen en willen hen uitdrukkelijk helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals:

 

  • Leren plannen:

Elk blok start met een planning: een overzicht van de oefeningen en de moeilijkheidsgraad (aangeduid met een aantal sterren) per domein. Zo kunnen de leerlingen zelf bepalen in welke volgorde ze aan de opdrachten werken.

  • Leren leren:

Vanaf het derde leerjaar wordt, waar mogelijk, telkens verwezen naar de Rekenwijzer. Zo kunnen leerlingen indien nodig zelf uitgewerkte voorbeelden, standaardprocedures, rekenvoordelen en formules opzoeken.

  • Leren reflecteren:

Er is bij Reken Maar! verder ook een correctiesleutel waarmee de leerlingen de gemaakte oefeningen zelf handig kunnen verbeteren. Je vindt ze op Bingel bij ‘Downloads’.