Hoe pas ik de blokken aan voor de kleuterschool in Bingel Planner?

De blokken voor kleuteronderwijs worden weergegeven met een kleur. Deze blokken zijn te vergelijken met de vakken lager onderwijs (zoals taal, rekenen, enz.).

 

Melding

Elke school is vrij om deze blokken te benoemen bv. onthaal, kringmoment, enz. Voor meer vrijheid kun je ook kiezen om enkel een blok "voormiddag" en "namiddag" te maken. De blokken kunnen gebruikt worden om het weekrooster aan te maken.

Als beheerder kun je deze blokken en kleuren aanmaken en wijzigen.

 

 

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Planner".

2 Roep het startscherm opnieuw op door links bovenaan te klikken.

3 Klik in het zijmenu op het onderdeel "Blokkensysteem"

4 Klik op de groene knop "+ Blok aanmaken".

Met de knop “+ Blok aanmaken” kun je nieuwe unieke blokken beschikbaar maken met een eigen kleur.

 

5 Klik op de schakelaar om een blok te deactiveren.

Ze zijn dan verborgen voor de gebruikers. De gelinkte lessen in de agenda’s blijven echter gewoon bestaan. Een verborgen blok kun je nadien opnieuw weer aanzetten.

 

Melding

Leraars lager onderwijs zien deze blokken niet verschijnen in het keuzelijstje "Leergebieden".