Hoe spreidt ZOUFFF! woordenschat en grammatica over leerjaar vijf en zes?

Zoeft ZOUFFF! ervandoor?

ZOUFFF! laat bewust voldoende leerinhouden aan bod komen in de eerste Missions, zodat leerlingen snel tot spreken kunnen komen.

 

In functie van Arrivée (= laatste lessen in een Mission) werden nieuwe woorden geclusterd en grammaticale onderwerpen gekozen die nodig zijn om de spreek- of schrijftaak tot een goed einde te kunnen brengen.

 

ZOUFFF! hanteert een uitgekiend herhalingsprincipe waarbij een bepaalde leerinhoud meerdere keren aan bod komt.

Zo krijgen leerlingen voldoende oefenkansen, verspreid in tijd. Een overzicht van deze oefenkansen, vind je hier.

 

Hoe kan ik woordenschat voldoende oefenen met ZOUFFF!?

ZOUFFF! leert de woorden gespreid in de tijd aan (spaced practice).

De eerste herhaling gebeurt kort na het eerste leermoment waarna de intervallen tussen de herhalingen steeds groter worden.

 

Alle woorden uit de GAW (gemeenschappelijke actieve woordenlijst) komen in ZOUFFF! 5 en 6 aan bod:
• oefeningen in de Mission
• woordkaartjes en/of (digitale) boemerangtaken
• oefeningen op Bingel
• extra oefenblaadjes via de Differentiatiemodule op Bingel
• (vanaf Mission 7): Retour in ZOUFFF! 5: woorden herhalen i.f.v Arrivée
• (vanaf Mission 13): Retour in ZOUFFF! 6: woorden herhalen i.f.v. nieuwe Mission
• Woordenschatspel (op het einde van elke Cahier)

 

Extra aanbod (facultatief):
• Parcours 5: cyclische herhaling (zie afbeelding)
• Parcours 6: thematische herhaling (zie afbeelding)
• Calendrier

 

Hoe kan ik grammatica voldoende oefenen met ZOUFFF!?

ZOUFFF! 5 biedt in Mission 1 tot 6 heel wat nieuwe grammatica aan, zodat leerlingen de opgedane kennis gaan toepassen in functionele spreek- of schrijftaken in Arrivée.

Ook hier zorgt ZOUFFF! ervoor dat eenzelfde onderdeel meerdere keren doorheen beide leerjaren aan bod komt.

 

ZOUFFF! verwacht niet dat leerlingen na één lestijd van 25 minuten de nieuwe leerstof beheersen.

ZOUFFF! biedt een schooljaar lang ontwikkelkansen:
• oefeningen per Mission
• Détour als zelftoets
• oefeningen op Bingel
• (vanaf Mission 7): Retour in ZOUFFF! 5 en 6: grammatica herhalen i.f.v. Arrivée
• Werkwoordenspel

 

Extra aanbod (facultatief)
• Parcours 5: oefenaanbod werkwoorden
• Parcours 6: oefenaanbod werkwoorden

 

Bekijk het overzicht hieronder voor een meer gedetailleerd beeld.