Hoe start de leerling basistaken en eigen taken in Reken Maar! DigiMax?

Nadat je de klassikale instructie aan bord hebt gegeven, start elke leerling met het verder inoefenen van de leerstof. Hiervoor maken ze de basistaak en daarna hun eigen taken.

Werkwijze:

1 De leerling meldt zich aan op Bingel.be.

2 Op het startscherm van Bingel klikt de leerling op de tegel "Reken Maar! digitaal".

3 De leerling selecteert het leermiddel "Reken Maar! 5".

4 De leerling klikt op het onderdeel "Taken" in het startscherm van Reken Maar! digitaal.

5 De leerling klikt op de pijltjes om de juiste les te selecteren (indien nodig).

Tip van het Bingelteam

Indien het juiste blok niet getoond wordt, klikt de leerling bovenaan links op "Blokken" om het juiste blok te selecteren.

6 De leerling klikt op de tegel om de basistaak te starten.

De basistaak vervangt de opdrachten die normaal gezien in het werkschrift bij de les worden gemaakt en richt zich op het inoefenen van het hoofddoel van de les.

 

Tip van het Bingelteam

Lukt het even niet? Bij de basistaken staat meestal een tip met het instructiefilmpje of een rekenwijzer. Deze tip kan de leerling altijd aanklikken onderin het scherm.

7 De leerling klikt op de tegel om een eigen taak te starten.

Zodra leerlingen de basistaak voltooid hebben, kunnen ze de resterende tijd gebruiken om te werken aan hun eigen taken. Deze bestaan uit een mix van peiltaken (met donkerblauwe rand) en adaptieve taken (met witte rand).

 

Tip van het Bingelteam

Vraag je leerlingen eerst de peiltaken (blauwe rand) te maken. Zo kan Bingel de adaptieve taken (witte rand) steeds beter bepalen.

Welke soorten eigen taken zijn er?

 

Peiltaken

Peiltaken geven inzicht in wat leerlingen al weten en waar ze nog aan moeten werken. Het zijn een soort van ‘minitoetsen’ die Bingel in staat stellen om de adaptieve taken aan te passen aan de individuele behoeften van elke leerling.

Er zijn 2 soorten peiltaken:

  1. Peiltaken die checken of de eerder geleerde leerstof nog steeds wordt beheerst.
  2. Peiltaken die de parate kennis van leerlingen toetsen.

 

Adaptieve taken

Aan de hand van de resultaten van de peiltaken, creëert Bingel een reeks gepersonaliseerde vervolgtaken. Hoe meer peiltaken er gemaakt zijn, hoe beter Bingel de taken kan afstemmen op de behoeften van de leerling.

 

Bingel zet, op basis van de resultaten van de peiltaken, automatisch de volgende vervolgtaken klaar: herhaaltaken, verbetertaken, tempotaken en plustaken.

 

Herhaaltaken: concentreren zich op het herhalen van eerder aangeleerde leerstof.
Verbetertaken: bedoeld voor het remediëren van leerstof die nog niet volledig beheerst wordt.
Tempotaken: gericht op het automatiseren van parate kennis.
Plustaken: verdiepende taken voor leerlingen die de stof al goed begrijpen.
Extra taken: taken die de leraar als extra inoefening heeft toegevoegd vanuit “opvolgen”. Deze taken worden dus niet door Bingel gegenereerd. Lees meer.

Tip van het Bingelteam

Adaptieve vervolgtaken vind je altijd terug bij de laatst gestarte les. Niet afgeronde taken uit eerdere lessen schuiven automatisch door naar de laatste gestarte les.

Tip van het Bingelteam

Indien de leerling terugkeert naar een rode bol (2x niet juist) en het correcte antwoord ingeeft (3de poging dus), dan kleurt de bol grijs. Dit is enkel zichtbaar bij de leerling, niet in het opvolgscherm van de leraar.