Hoe start ik een nieuwe Bingelomgeving op?

Wat biedt Bingel?

 

Bingel is het online leerplatform van uitgeverij VAN IN dat leerlingen motiverende oefeningen en digitale leerinhouden aanbiedt. Om toegang te hebben tot Bingel moet de school minstens één VAN IN-methode uit Bingel klassikaal gebruiken. De school moet ook een schoolbeheerder aanstellen.

 

Leraren en schoolteams kunnen Bingel volledig personaliseren, op maat van hun leerlingen, klasgroep(en) en aanpak.

 

Bingel is ook dé plaats waar leraren alle digitale ondersteuning bij hun VAN IN-materialen vinden: bordboeken, handleidingen, differentiatiemodules, handige en inspirerende downloads, toetsen, een planner met doelen …

 

 

Wat is de rol van de schoolbeheerder?

 

Een schoolbeheerder is verantwoordelijk voor het aanpassen van Bingel aan de specifieke schoolsituatie. De schoolbeheerder beheert dus de klassen, de leraren, de leerlingen en de toegang tot de leermiddelen en methodes in de school. Hij of zij is de administrator en heeft daardoor zicht op alle gegevens in de school. De schoolbeheerder is de aanspreekpersoon als bv. een leerling zijn of haar inloggegevens vergeet, als er een nieuwe leerling of leraar moet worden toegevoegd … De schoolbeheerder is dus het eerste aanspreekpunt als leerlingen, ouders of leraren problemen ervaren of vragen hebben.

 

Per school of vestiging kunnen er meerdere schoolbeheerders aangesteld worden. Dat kan de ICT-coördinator, de zorgcoördinator, de directie en/of een leraar zijn. Eén en dezelfde persoon kan de schoolbeheerder voor verschillende scholen en vestigingen zijn.

 

De verwerkersovereenkomst kun je downloaden en bewaren: Privacy – VAN IN.

 

 

Informatie verzamelen

 

Wat heb je nodig?

 

  • De activatiecode voor Bingel: deze unieke code heb je slechts één keer nodig. Gebruik je minstens één VAN IN-methode uit Bingel op leerlingenaantal, dan heeft de school recht op toegang tot Bingel. Om je activatiecode aan te vragen, neem je contact op met onze helpdesk. Wij sturen de activatiecode zo snel mogelijk per post op.

 

  • Schoolgegevens: hiermee bedoelen we het schooladres en het aantal klassen dat er per leerjaar in je school zijn.

 

  • Leerkrachtgegevens: je hebt van elke leraar die Bingel wil gebruiken de volgende gegevens nodig: de voornaam, de familienaam, een werkend e-mailadres, het geslacht en de rol op school (gewone (klas)leraar, leraar voor alle klassen (bv. ZOCO), directie).

 

  • Leerlinggegevens: je hebt van alle leerlingen de klas (bv. 5A, 1B), de voornaam, de familienaam, het klasnummer (bv. 2, 15) en het geslacht nodig.

 

De Bingel omgeving activeren

 

A. Je bent al schoolbeheerder (of leraar) op een andere Bingel omgeving: koppel dan de nieuwe Bingel omgeving aan je account: werkwijze.

 

B. Je bent volledig nieuw op Bingel. Maak dan eerst een nieuw account en vul daar de activatiecode in: werkwijze.

 

 

De Bingel omgeving instellen

 

Volg de stappen uit de inhoudstafel van boven naar onder om alle onderdelen in te stellen.