Hoe start ik het bordboek bij de basisles in Reken Maar! DigiMax?

Voor Reken Maar! DigiMax werden aparte werkschriften op papier ontwikkeld per blok. De horizontale lay-out laat toe om het werkschriftje gemakkelijk naast de laptop of tablet te leggen.

Via het extra bordboek kun je dit werkschrift projecteren, de correctiesleutel activeren, de Toolkit met o.a. meetlat, geodriehoek en meetlat gebruiken en de instructiefilmpjes starten.

Werkwijze:

1 Klik in het linkermenu op het onderdeel "Lesgeven".

2 Klik op het gewenste blok (indien nodig).

Aan de rechterkant verschijnt een menu met alle lessen van dit blok.

3 Klik in de lijst op de gewenste basisles.

4 Klik op de tegel van de basisles.

5 Klik op de tab "Lesmenu".

6 Klik op het onderdeel "Start".

7 Bovenin staat de bordles met slides, onderin de bijhorende instructie.

8 Klik op de link "Open het bordboek" onderin de instructie.

Tip van het Bingelteam

Deze link vind je alleen op de eerste slide "Start".

9 Het bordboek opent in een nieuwe tab met de inhoud van het werkboek.

In het bordboek kun je:

  • Tekenen, markeren, gommen, in/uitzoomen (via het VANIN-wiel)
  • De correctiesleutel activeren (via het VANIN-wiel)
  • De instructiefilmpjes starten (via het icoon of via het menu > media)
  • Figuren en tekst toevoegen (via het menu)
  • De Toolkit gebruiken (via het menu)
  • De Hulpmiddelen gebruiken (via het menu)