Hoe stel ik de synchronisatie tussen WISA en Bingel in?

Heb je de aanvraag ingediend en de token ontvangen? Dan dien je in WISA en Bingel de juiste instellingen te vervolledigen.

Melding

Om dit scherm te kunnen openen in WISA, moet je voldoende rechten hebben. Indien je niet voldoende rechten hebt, vraag je dit best aan een databankbeheerder of de Wisa helpdesk.

1 Vul de ontvangen token in WISA in via het scherm Schoolstructuur – Instellingen – Fiche – tabblad Extra - Bingel.

2 Vink de optie "Synchronisatie actief" aan.

Hiermee activeer je de Bingel synchronisatie.

 

Wens je een bepaalde klas niet te synchroniseren met Bingel? Bv. leerlingen in een wachtklas die pas later instappen of kleuterklassen die je niet gebruikt in Bingel. Stel deze klas dan in WISA in om niet te synchroniseren met Bingel via Schoolstructuur – Organisatie en studieaanbod – Klassen:

 

Melding

Optie "Contactgegevens gezin i.p.v. adres": de telecomgegevens van de hoofdfiche van de leerling worden getoond in Bingel Zorg i.p.v. de telecomgegevens van bij de adressen (adres vader, adres moeder, adres voogd,..) Wil je dus de contactgegevens van het gezin op de fiche in Bingel Zorg, zet het vinkje aan.

Waarschuwing

De Bingel-token moet in WISA met het juiste instellingsnummer gekoppeld zijn. Deze token wordt je bezorgd via e-mail.

3 Zorg dat de klassen in Bingel exact dezelfde naam (= klascode) hebben als in WISA.

Zo niet zullen de leerlingen niet gesynchroniseerd worden. Elke letter en spatie telt!

4 Voor de kleuterklassen voeg je in Bingel het achtervoegsel #K0, #K1, #K2 of #K3 toe (werkwijze).

In WISA laat je dit achtervoegsel weg. Dit achtervoegsel moet gelijk zijn aan het “leerjaar” in WISA.

 

 

De klas moet in WISA een geldig leerjaar en vakkenpakket toegewezen krijgen.

 

5 Duid kleuterklassen aan met graad "NVT" en een getal (0-3) bij leerjaar.

Dat getal moet overeenkomen met het achtervoegsel #K0, #K1, #K2 of #K3 in Bingel.

 • Bingel #K0 = WISA leerjaar 0
 • Bingel #K1 = WISA leerjaar 1
 • Bingel #K2 = WISA leerjaar 2
 • Bingel #K3 = WISA leerjaar 3

 

 

 

De leerlingfiche in WISA moet deze gegevens bevatten:

 

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Klas
 • Klasnummer (mag niet 0 zijn)
 • Rijksregisternummer of bisnummer (voor automatische activatie in Bingel Zorg/Evaluatie)

6 In Bingel maak je de klas "Schoolverlaters" gekoppeld aan leerjaar 1.

Belangrijke opmerkingen

 • Wees voorzichtig met het herschikken van de klasnummers in WISA na 1 september. De leerlingen melden zich aan in Bingel met hun klasnummer en bij wijzigingen (in WISA en dus ook in Bingel door de sync) zullen ze zich niet meer kunnen aanmelden. Breng dan zeker de klasleraar op de hoogte dat er nieuwe klasnummers zijn toegekend.
 • Wanneer een leerling verandert van klas uit leerjaar 1 – 2 – 3 naar leerjaar 4 – 5 – 6, dan wordt automatisch een nieuw paswoord aangemaakt dat voldoet aan de vereisten van die specifieke graad.

Vragen

Ik heb geen token ontvangen?

 

Neem contact op en bezorg ons de nodige informatie. Je ontvangt altijd 1 token per Bingelomgeving. Instappen doe je in het begin van het schooljaar.

 

 

 

De klassen in Bingel zijn niet gesynct?

 

 • Zorg dat de (kleuter)klassen in WISA correct geconfigureerd zijn (zie hfst 1). Met de juiste instellingen zullen ze de volgende dag verschijnen.
 • Zorg dat in WISA het vinkje “klas niet syncen in Bingel” uit staat (Schoolstructuur – Organisatie en studieaanbod – Klassen).

 

 

 

In sommige klassen ontbreken leerlingen?

 

Leerlingen zonder klasnummer (of nr 0) zorgen voor een fout in de sync. Controleer dus of de leerling in WISA een klasnummer kreeg toegekend.

 

 

 

Er werden al leerlingen in Bingel toegevoegd door de school zonder op de sync te wachten?

 

Neem meteen contact op. De WISA sync kan niet werken met leerlingen die al in Bingel zijn opgeladen.

 

 

 

Hoe configureer ik graadklassen?

 

Dit schooljaar worden graadklassen jammer genoeg technisch niet ondersteund. Dat betekent dat je ofwel de groepen in de klas hetzelfde leerjaar toekent ofwel je de klas splitst in 2 aparte klassen.

 

 

 

Mag ik testaccounts aanmaken in Bingel?

 

De sync werkt enkel als alle leerlingen in Bingel ook in WISA staan. Testaccounts of leerlingaccounts voor leraars zijn dus niet (meer) mogelijk.

 

 

Hoe kan de school de WISA-Bingel sync beëindigen?

 

Indien je geen sync meer wenst, is het belangrijk ons meteen schriftelijk op de hoogte te stellen. Zo niet zal de sync elke nacht blijven lopen en de laatste status die bij ons gekend is, steeds opnieuw herstellen. Daarnaast dien je in WISA het vinkje “Synchronisatie actief” uit te zetten en de token te verwijderen.

 

Vragen over WISA? Contacteer de helpdesk: