Hoe verloopt het controledictee bij TALENT?

Het controledictee test het langetermijngeheugen en bevraagt de moeilijkheden van 9 spellinglessen (3 lessen per thema). Dit bieden we aan na thema 3, 6 en 9. De moeilijkheden worden op woord- en zinsniveau getoetst.

 

Net zoals het wekelijks dictee bestaat ook het controledictee uit:

 

  • Spellingsleswoorden: woorden die expliciet aan bod kwamen tijdens de lessen spelling
  • Transferwoorden: woorden met dezelfde spellingmoeilijkheden die niet eerder aan bod kwamen

Het controledictee afnemen

 

De toetsen en bijhorende correctiesleutels vind je terug in de zorg- en evaluatiemap of in de de module “Toetsen, remediëren en verrijken” op Bingel. Deze vind je telkens terug in twee versies:

 

  • Het standaard controledictee
  • Het controlezorgdictee waarbij de transferwoorden in de kantlijn staan

 

Omdat de toetsen ook als Word-document beschikbaar zijn, kun je de toetsen steeds aanpassen indien dat in functie van je eigen klasgroep en -praktijk nodig is.

Wanneer neem ik het controledictee af?

 

Het controledictee is een vorm van summatieve evaluatie en is dus optioneel. Daarom voorzien we geen extra toetstijd in de planning van TALENT. Je kan de toetsen afnemen in één van de bufferweken van de methode of tijdens de projectweken. Deze zijn telkens voorzien in de planning.

Waar vind ik de lesgang bij het controledictee?

 

Je vindt de lesgang en de puntenverdeling bij het controledictee terug in de zorg- en evaluatiemap of in de module “Toetsen, remediëren en verrijken” op Bingel.

Punten ingeven in Bingel

 

Na het verbeteren van de toetsen voer je de resultaten van je leerlingen in. Zo zie je onmiddellijk welke zones en percentielen elke leerling behaalt en kan je die vergelijken met een grote referentiegroep.

 

Vervolgens vul je de foutenanalyse in om een remediëringsvoorstel op maat te krijgen. Hiervoor klik je op het potlood op het einde van elke rij.