Hoe voeg ik een leerkracht toe aan de Bingelomgeving van de school?

In dit venster kun je nieuwe collega’s (klasleraren, zorgcoördinatoren, directie…) toevoegen, gegevens van bestaande collega’s wijzigen en collega’s die niet langer op de school werken deactiveren/verwijderen.

Waarschuwing

Heeft een collega problemen met aanmelden? Dit kun je in geen geval oplossen door het account te verwijderen en opnieuw aan te maken. Contacteer de helpdesk.

Melding

Schrijffoutje in de naam van de collega? Andere rol nodig? Klik op de naam van de collega om wijzigingen aan te brengen.

 

 

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Beheer".

2 Klik op "Leraren" in de linkerkolom.

Belangrijk

Bingel nog nooit gebruikt? Dan is de tabel leeg. Bingel vorig schooljaar gebruikt? Dan zie je de leraars die reeds aangemaakt zijn.

Optie 1: Een account manueel aanmaken (één voor één)

1 Klik op de knop "+ Nieuw personeelslid" rechts bovenin.

2 Vul voornaam en familienaam in.

3 Vul het e-mailadres in.

Waarschuwing

Dit e-mailadres geldt als gebruikersnaam en kan nadien niet meer aangepast worden. Het e-mailadres voor communicatie kan wel nadien nog aangepast worden: werkwijze.

Belangrijk

Indien er op school nieuwe e-mailadressen voor leraars worden verstrekt, dan kan dit nieuwe e-mailadres aangepast worden bij "contactgegevens". De gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden en blijft gewoon geldig, zelfs als het e-mailadres dat als gebruikersnaam is ingesteld niet meer bestaat.

4 Duid geslacht aan.

5 Kies het gewenste type account.

Type Beschrijving
Gewone leraar Leraar die gekoppeld wordt aan één of meerdere klassen. Bv. klastitularis, leraar l.o., …
Leraar voor alle klassen Leraar die automatisch aan alle klassen is gekoppeld en in Bingel Zorg toegang heeft tot de vertrouwelijke notities. Bv. zorgcoördinator
Directie Directie van de school; heeft automatisch ook toegang tot het instellen van de licenties

Belangrijk

Een schoolbeheerdersaccount kun je niet zelf aanmaken, contacteer hiervoor de helpdesk.

6 Voeg de klas(sen) toe waaraan de leraar gekoppeld moet worden (enkel voor het type "gewone leraar").

7 Klik op + om een klas te koppelen aan het account.

Tip van het Bingelteam

Het koppelen en aanpassen van klassen aan leraars kan ook via het beheer "Klassen en leerjaren".

8 Klik op de knop "Verzenden" om het account aan te maken.

Waarschuwing

Zo lang de leraar het account niet geactiveerd heeft, zal hij/zij niet kunnen inloggen.

Optie 2: leraars in bulk opladen

Waarschuwing

Indien er reeds actieve accounts bestaan, raden we ten zeerste af om deze optie te gebruiken. Gebruik dan optie 1.

1 Klik bovenin op de knop "Upload Excel-bestand".

2 Download het "Voorbeeldbestand" naar je computer.

3 Open het Excel-bestand en vul de gegevens aan.

Belangrijk

Let erop dat je geen witte rijen tussen de gegevens zet. Zorg dat elke leraar maar één maal voorkomt.

Waarschuwing

Schoolbeheerders mogen niet in de lijst voorkomen. Als schoolbeheerder heb je automatisch de rol van leraar in de school.

4 Bewaar het bestand.

Kolom Beschrijving 
Voornaam Vul hier de voornaam van elke leraar in.
Familienaam Vul hier de familienaam van elke leraar in.
E-mailadres Dit e-mailadres geldt als gebruikersnaam en kan nadien niet meer aangepast worden. Het e-mailadres voor communicatie kan wel nadien nog aangepast worden: werkwijze.
Rol S = klasleraar, leraar meerdere klassen,…

A = leerkracht voor alle klassen (ZOCO …);

H = directie

Geslacht V = vrouw

M = man

X = genderneutraal

5 Klik op de knop "Upload Excel-bestand" en laad het ingevulde Excel-bestand op.

Alle toegevoegde collega’s krijgen automatisch een e-mail met daarin een persoonlijke activatiecode. Met die activatiecode kunnen ze hun account koppelen aan de school.

Melding

Foutmelding? Controleer of je het Excel-bestand juist hebt ingevuld. De foutieve gegevens staan in het rood.

De status van het account

 

Status Beschrijving 
Activatiecode is verzonden, maar het account is nog niet geactiveerd.

Belangrijk

Heeft de collega zijn/haar account nog niet geactiveerd en vindt hij/zij de email met de code niet terug? Je kunt die collega helpen via de knop met de drie puntjes in de kolom "Acties":

Door op de envelop te klikken verstuur je de e-mail met daarin de informatie en activatiecode om een persoonlijke account aan te maken opnieuw.

 

Een account deactiveren of verwijderen

 

Indien een leraar tijdelijk niet meer op school werkt maar mogelijks wel terugkomt, dan kun je het account deactiveren. Je kunt het account eender wanneer opnieuw activeren. De leraar heeft geen toegang tot Bingel op je school.

1 Klik in de kolom "Acties" naast de naam van het account op "Deactiveer".

 

 

Je kunt het account eender wanneer opnieuw activeren. Indien de leraar de school voorgoed verlaat, kun je het account volledig verwijderen. Let op: dit kan niet ongedaan gemaakt worden.

2 Klik in de kolom "Acties" naast de naam van het account op "Verwijder".