Hoe voeg ik een toets toe aan het rapport in Bingel Evaluatie?

Belangrijk

Enkel leraars die toegang hebben tot het puntenboek van de klas, kunnen toetsen ingeven.

Een nieuwe toets toevoegen

1 Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie".

2 Klik in de linker zijbalk op de knop "Evalueren".

3 Selecteer - indien nodig - de juiste klas in de filter.

 

De juiste periode is altijd automatisch geselecteerd.

 

4 Selecteer in het linkergedeelte het vak waarvoor je een toets wil toevoegen.

5 Klik op de groene knop "Toets toevoegen".

6 Vul de velden van de toets in

  • naam
  • beschrijving
  • datum
  • minimum/maximum (indien er punten worden gebruikt)

 

 

Melding

Het gekozen vak wordt bovenin getoond zodat je zeker op de juiste plaats een toets aanmaakt.

De naam van de toets is een kort tekstveld. In de beschrijving voeg je meer tekst toe (bv. een doel). Beide velden worden altijd naast elkaar op het rapport afgedrukt. Indien je toch een lange tekst in het naamvak typt, zal je een smalle, volle kolom zien op de afdruk met daarnaast een lege kolom.

 

7 Gebruik de schakelaar om deze toets al dan niet te laten meetellen voor het rapport.

8 Klik op de knop "Opslaan".

De toets is toegevoegd.

 

Knop Beschrijving
Het venster met de instellingen van de toets openen
De resultaten ingeven (punten, quotatie, feedback)
De toets verwijderen (kan niet ongedaan gemaakt worden)
De toets telt niet mee als rapportpunt.
Pop-up met de beschrijving van de toets.

Punten ingeven

 

Voor sommige vakken geef je punten in. Dit wordt bepaald in het beheer van Bingel Evaluatie.

1 Klik op het potloodje om een punt in te geven voor de hele klasgroep .

2 Klik op "V" naast het punt om het toe te voegen.

 

Indien er al resultaten werden ingegeven, krijg je de keuze of je de lege velden wil aanvullen of alle resultaten wenst te overschrijven.

 

 

Punten boven het minimum worden in het groen weergegeven en onder het minimum in het oranje.

 

3 Indien "gemiddelde en mediaan weergeven" is geactiveerd in het beheer, krijg je deze meteen te zien bovenaan de toets.

 

Melding

In het beheer kan de schoolbeheerder de optie aanzetten om de resultaten waar het gewenst minimum niet werd behaald te onderstrepen op de rapportafdruk.

Tip van het Bingelteam

Gebruik de ENTER of TAB-toets om vlot punten in te geven.

Waarschuwing

Kommagetallen voer je in met een komma, niet met een punt.

Waarschuwing

Laat je venster geen half uur openstaan, dan loop je het risico dat de punten niet bewaard worden. Geef alles in één beweging in en klik bovenin op de knop "Opslaan".

Quotaties ingeven

 

Voor sommige vakken geef je quotaties in gebaseerd op een quoteringssysteem. Dit wordt bepaald in het beheer van Bingel Evaluatie.

1 Kies de bovenste rij om een quotatie in te geven voor de hele klasgroep.

 

Indien er al resultaten werden ingegeven, krijg je de keuze of je de lege velden wil aanvullen of alle resultaten wenst te overschrijven.

 

Feedback ingeven

 

Voor sommige vakken kun je per leerling feedback toevoegen. Dit wordt bepaald in het beheer van Bingel Evaluatie.

1 Klik op het potloodje naast een leerling en geef de tekst in.

2 Klik op de knop "Opslaan" om de feedback te bewaren.

 

Je herkent een evaluatie met feedback aan het blauwe label.

 

3 Roep de feedback op (enkel lezen) door op het label te klikken.

Melding

Feedback ingegeven door een collega kun je niet wijzigen.

4 Wil je feedback ingeven voor de hele klasgroep, klik dan op het zwarte label bovenin (en niet op een potloodje).

 

De feedback verschijnt bij alle leerlingen.

 

 

Indien er al resultaten werden ingegeven, krijg je de keuze of je de lege velden wil aanvullen of alle resultaten wenst te overschrijven.

 

5 Pas je individuele feedback bij de leerling aan via het potloodje.