Hoe voeg ik in Bingel Evaluatie redelijke aanpassingen toe aan het rapport?

Op het rapport kun je de Redelijke aanpassingen vanuit de fiche in Bingel Zorg afdrukken. Deze kunnen zowel bij een leergebied, leerdomein, volgsysteem of apart onderin op de afdruk getoond worden.

Voorwaarden om de Redelijke aanpassingen te gebruiken in Bingel Evaluatie

1 Naast Bingel Evaluatie gebruik je ook Bingel Zorg.

2 De Bingelschoolbeheerder heeft de schakelaar van de Redelijke aanpassingen in het beheer aangezet.

De schakelaar staat standaard uit.

 

Redelijke aanpassingen koppelen aan een leergebied, leerdomein of volgsysteem

Melding

Wens je de Redelijke aanpassingen niet te koppelen aan een bepaald leergebied, leerdomein of volgsysteem maar enkel onderin het rapport te laten afdrukken? Dan mag je deze stap overslaan.

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Zorg".

2 Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin links de juiste klasgroep.

3 Selecteer in de linkerkolom één leerling.

Bovenin het venster verschijnt naast de tab “Notities” de tab “Fiche” en “Tijdslijn”.

 

4 Klik op de blauwe knop "Bewerk".

Let op: je hebt hiervoor rechten nodig die de schoolbeheerder je moet toekennen.  k k

 

5 Ga naar de tegel "Zorgcontinuüm".

Pas het zorgniveau aan – indien nodig – en klik op de knop “selectie aanpassen” om Redelijke aanpassingen te activeren (of te deactiveren).

 

6 Vink een Redelijke aanpassing aan en klik op "bewerken" (potloodje).

7 Kies leergebied, leerdomein of volgsysteem waarbij deze Redelijke aanpassing op het rapport moet verschijnen.

Dat kunnen er ook meerdere zijn.

8 Klik op de blauwe knop "Opslaan". Foutje? Klik dan op "X".

 

De gekozen koppeling(en) wordt/worden weergegeven naast de Redelijke aanpassing.

 

9 Klik op de knop "Volgende" als alle koppelingen gelegd zijn.

10 Schrijf - indien nodig - een toelichting in het volgende venster.

Deze zal verschijnen in de Tijdslijn (enkel bij nieuwe Redelijke aanpassingen).

11 Klik op de knop "Opslaan" om de Redelijke aanpassingen te bewaren.

12 Klik bovenin op de knop "Opslaan" om de fiche te bewaren.

 

Melding

Zijn de Redelijke aanpassingen reeds ingesteld maar de koppelingen voor het rapport nog niet? Klik dan op "bewerken" (potloodje) en leg de nodige koppeling(en). Klik op "Opslaan" om te bewaren.

De Redelijke aanpassingen op het rapport afdrukken

 

 

De Redelijke aanpassingen ingesteld via de fiche van de leerling in Bingel Zorg worden standaard allemaal afgedrukt op het rapport. Je kunt per klas/leerling kiezen welke wel/niet worden getoond op de afdruk.

Werkwijze:

1 Klik in de linkerzijbalk op de knop "Rapporten".

2 Kies de tab "Puntenboek".

3 Zet de schakelaar uit rechts bovenin het venster als je geen enkele Redelijke aanpassing wenst af te drukken voor de hele klas?

4 Klik op het "oogje" naast de aanpassing als je een bepaalde Redelijke aanpassing niet wenst af te drukken bij een leergebied, leerdomein of algemeen onderin per leerling?

5 Kies de tab "Volgsysteem".

6 Klik op het "oogje" als je een bepaalde Redelijke aanpassing niet wenst af te drukken bij een volgsysteem per leerling?

 

De Redelijke aanpassingen verschijnen bij de gekozen leergebieden, leerdomeinen, volgsystemen op de afdruk indien ze hieraan gekoppeld zijn.

 

 

De Redelijke aanpassingen die niet specifiek gekoppeld zijn aan een leerdomein/leergebied/volgsysteem verschijnen automatisch onderin het rapport.

 

Melding

Redelijke aanpassingen die in de fiche van de leerling in Bingel Zorg zijn geactiveerd, maar niet gekoppeld aan een leergebied/leerdomein/volgsysteem, zullen altijd onderin afgedrukt worden. Wil je deze niet op de afdruk? Zet ze dan één voor één uit met het "oogje".