Hoe voeg ik leerlingen toe aan een klas in Bingel?

Werkwijze:

Belangrijk

Zorg dat je eerst je klassen en leerjaren hebt ingesteld: zie werkwijze.

Tip van het Bingelteam

Gebruik je WISA als administratief pakket? Dan kun je een automatische synchronisatie instellen zodat je onderstaande stappen niet meer hoeft te doorlopen.

1 Klik in het startscherm op de tegel "Beheer".

2 Klik op "Klassen en leerlingen" in de linkerkolom.

Waarschuwing

Overschrijf NOOIT de naam/voornaam van een leerling met de gegevens van een andere leerling. Alle pingping, Bingelresultaten en zorg/evaluatiegegevens van de eerste leerling zullen dan bij de nieuwe leerling terecht komen. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden!

Optie 1: een leerling manueel toevoegen (een voor een)

1 Klik op de groene knop "+ Leerling" rechts bovenin.

2 Voer de nodige gegevens in: voornaam, naam en geslacht.

Als je de klas kiest, zie je de klasnummers waaruit je kunt kiezen.

 

3 Geef zelf een wachtwoord in...

  • Het wachtwoord voor een leerling uit het 1e t.e.m. 3e leerjaar moet uit minstens vier tekens bestaan. Je moet minstens één cijfer gebruiken.
  • Het wachtwoord voor een leerling uit het 4e t.e.m. 6e leerjaar moet uit minstens zes tekens bestaan. Je moet minstens een cijfer en een hoofdletter gebruiken.

4 ... of laat het systeem een wachtwoord creëren op basis van de woordpakketten van Tijd voor Taal accent - Spelling en dus aangepast aan het lees- en schrijfniveau van de leerling.

Waarschuwing

Geef nooit aan alle leerlingen hetzelfde wachtwoord, want dat verhoogt het risico op misbruik.

Belangrijk

Zorg er zeker voor dat het vakje "Toegang tot Bingel" aangevinkt blijft, zodat de leerling kan inloggen.

5 Klik op de knop "Opslaan" om de leerling aan te maken.

De leerling is correct toegevoegd.

 

Waarschuwing

Is een klasnummer reeds in gebruik bij een andere leerling? Dan kies je toch een ander beschikbaar klasnummer. Overschrijf nooit de naam/voornaam van een leerling om het klasnummer toch te kunnen koppelen.

Belangrijk

Gebruik deze werkwijze ook om de leerlinggegevens te wijzigen. Bv. een schrijffoutje in de naam of om de leerling van klas te veranderen. Maak de leerling dus niet opnieuw aan!

Tip van het Bingelteam

Indien het belangrijk is dat de klasnummers correct staan zoals in het leerlingenpakket kun je beter de Bingelgegevens van de leerlingen uitdelen als deze niet meer wijzigen in het pakket (bv. half september).

Optie 2: leerlingen in bulk opladen

Waarschuwing

Indien de klassen reeds actieve leerlingen bevatten, raden we ten zeerste af om deze optie te gebruiken. Je loopt immers kans dat bestaande leerlingen worden overschreven. Gebruik dan optie 1.

1 Klik bovenin rechts op "Download" en kies "Excel-bestand". Het bestand wordt gedownload op je computer.

2 Open het Excel-bestand en vul de gegevens aan.

Tip van het Bingelteam

Je doet dit het best meteen voor de hele school. Let erop dat je geen witte rijen tussen de gegevens zet.

Kolom Beschrijving 
Klas Zorg ervoor dat de namen van de klassen in kolom A exact overeenkomen met de namen van de klassen zoals ze in Bingel staan.
Voornaam Vul hier de voornaam van elke leerling in.
Familienaam Vul hier de familienaam van elke leerling in.
Wachtwoord Wachtwoord leeg laten = aanbevolen

 

Het systeem zal een wachtwoord creëren op basis van de woordpakketten van Tijd voor Taal accent – Spelling en dus aangepast aan het lees- en schrijfniveau van de leerling.

 

Zelf een wachtwoord invullen (hoofdlettergevoelig)

  • een leerling uit het 1e t.e.m. 3e leerjaar: minstens vier tekens en één cijfer
  • een leerling uit het 4e t.e.m. 6e leerjaar: minstens zes tekens, een cijfer en een hoofdletter
Klasnummer Vul hier het klasnummer van elke leerling in. Niet leeg laten en enkel unieke getallen per klas.
Geslacht Dit zorgt ervoor dat de avatar van elke leerling hetzelfde geslacht heeft als de leerling.

Gebruik de volgende afkortingen: V = meisje en M = jongen

Waarschuwing

Geef nooit aan alle leerlingen hetzelfde wachtwoord, want dat verhoogt het risico op misbruik.

3 Bewaar het bestand.

4 Klik op de knop "Upload Excel-bestand" en laad het ingevuld Excel-bestand op.

Belangrijk

Foutmelding? Controleer of je het Excel-bestand juist hebt ingevuld. De foutieve gegevens staan in het rood. Je kunt het overzicht met fouten ook downloaden en afdrukken.

Meest gemaakte fouten:

  • klasnummer is leeg: vul een uniek klasnummer in
  • klasnummer bestaat al bij een andere leerling: vul een ander klasnummer in dat nog niet toegekend is

Belangrijk

Zolang het bestand dat je wilt uploaden fouten bevat, kan geen enkele leerling aan Bingel toegevoegd worden.

Je ontvangt nu automatisch twee e-mails:

 

  • een eerste e-mail om te bevestigen dat de leerlinggegevens aan Bingel toegevoegd zullen worden.
  • een tweede e-mail als de leerlinggegevens effectief succesvol toegevoegd zijn.

Waarschuwing

Pas in geen geval de leerlinggegevens manueel aan zolang je de tweede e-mail niet ontvangen hebt.

Tip van het Bingelteam

Download het PDF-bestand "Checklist" rechts bovenin met een overzicht van alle voorwaarden om een correct Excel-bestand te verkrijgen.

Tip van het Bingelteam

Download het Excel-bestand "Voorbeeldbestand" dat je kunt raadplegen om te checken hoe de info correct ingevuld wordt.