Hoe volg ik de resultaten van de basistaak en eigen taken op in Reken Maar! DigiMax?

Nadat je de klassikale instructie aan bord hebt gegeven, start elke leerling met het verder inoefenen van de leerstof. Hiervoor maken ze de basistaak en daarna hun eigen taken. De resultaten kun je in real-time opvolgen.

Werkwijze:

1 Klik in het linkermenu op het onderdeel "Volgen".

2 Selecteer de les (van het gewenste blok).

3 Klik op de tab "Basistaken" om de resultaten van de gemaakte basistaken te volgen.

4 Volg de leerlingen in real-time op via de scoreblokjes.

5 Klik op een basistaak om de details te bekijken.

Een basistaak start altijd met één of twee vaste oefeningen. Deze oefening(en) zijn voor alle leerlingen gelijk en kunnen worden herkend door de grijze cirkel rond de oefening (in het onderstaande voorbeeld: oefening 1 en 2).

 

6 Klik op de tab "Eigen taken" om de resultaten van de gemaakte eigen taken te volgen.

Na de basistaak biedt Bingel oefeningen aan die passen bij het beheersingsniveau van de leerling in het onderdeel “Eigen taken”.

 

 

7 Volg de leerlingen in real-time op via de scoreblokjes.

Tip van het Bingelteam

Meer info over de soorten peiltaken en adaptieve taken vind je hier.

8 Klik op de tab "Vandaag" voor een combinatie van de resultaten van basistaken en eigen taken die de leerlingen vandaag hebben gemaakt.

9 Volg de leerlingen in real-time op via de scoreblokjes.

De resultaten interpreteren:

1 De resultaten onder elke tab worden weergegeven op een vijfpuntschaal: zeer goed, goed, voldoende, matig en onvoldoende.

 

  • Een volledig gekleurd scoreblokje = afgewerkt
  • Stippellijnen = bezig
  • Een grijs scoreblokje = niet gestart

 

Tip van het Bingelteam

De resultaten worden automatisch vernieuwd. Je kunt het scherm handmatig verversen door op de F5-knop op je toetsenbord te drukken.

2 Klik op een scoreblokje of op de link "Bekijk taken" om de resultaten van een leerling in detail te bekijken.

  • Antwoord meteen juist: groen
  • Antwoord bij de tweede poging juist: geel
  • Antwoorden niet juist: rood

 

Indien de leerling terugkeert naar een rode bol (2x niet juist) en het correcte antwoord ingeeft (3de poging dus), dan kleurt de bol grijs. Dit is enkel zichtbaar bij de leerling, niet in het opvolgscherm van de leraar.

 

3 Klik op de ingevoerde antwoorden per opdracht om het venster van de leerling te bekijken.

4 Klik op de tabs om de antwoorden in detail te bekijken.