Hoe werk ik met de materialen uit de zorg- en remediëringsmap bij Reken Maar!?

Reken Maar! biedt voor elk leerjaar een zorgmap en een remediëringsmap om u te ondersteunen bij het aanbieden van aangepast lesmateriaal voor uw leerlingen. Hier is hoe u deze kunt gebruiken.

Zorgmap: 

 

De zorgblaadjes kunnen worden gebruikt als aanvulling op of vervanging van de oefeningen in het werkschrift. Ze helpen om de leerstappen voor instructieafhankelijke kinderen te verkleinen. 

 

 

Voor elke les is een apart zorgspoor beschikbaar. Dit wordt ondersteund door de verlengde instructie op de REDICODIS-pagina in de handleiding en met aangepaste werkblaadjes die beschikbaar zijn in de zorgmap. 

 

Remediëringsmap: 

 

Voor elke toetsvraag is er een werkblad voorzien in de remediëringsmap. Deze kunt u gebruiken om remediërend te werken, ondersteund door de verlengde instructie in het evaluatieluik van de handleiding. 

 

De module “Differentiëren en oefenen” op Bingel:

 

Met de module “Differentiëren en oefenen” op Bingel kunt u een gepersonaliseerd aanbod aan oefeningen op papier of als Bingeloefeningen klaarzetten. De Bingeloefeningen worden automatisch gecorrigeerd, wat tijd bespaart. Als u kiest voor oefeningen op papier, worden de naam, klas en het volgnummer automatisch ingevuld. 

 

Door de materialen uit de zorg- en remediëringsmap te gebruiken, kunt u de individuele behoeften van elke leerling effectief aanpakken en het leren op maat ondersteunen.