Hoe werk ik met de vlotjes in IJsbrekers?

Sommige leerlingen hebben nood aan ondersteuning die verder gaat dan redelijke aanpassingen en waarbij het behalen van sommige eindtermen mogelijk in het gedrang kan komen. Het is evenwel de taak van iedere leerkracht om de leerlingen zo ver mogelijk te brengen. Daarom introduceert IJsbrekers vanaf het vijfde leerjaar de vlotjes.

Aan de slag met de vlotjes

 

Wat zijn de vlotjes?

 

Vlotjes zijn werkbladen die oefeningen uit het werkschrift vervangen en inzetten op essentiële wiskundige vaardigheden. De werkbladen volgen de nummering van de lessen in het werkschrift. Je vindt ze in de module “Differentiëren en oefenen” op Bingel.

Wanneer schakel ik de vlotjes in?

 

Deze materialen worden gewoonlijk ingeschakeld wanneer een leerling – eventueel tijdelijk of voor een bepaald blok – onvoldoende geholpen is met de (remediërings)werkbladen en de suggesties uit de handleiding. Je kunt de vlotjes gebruiken als opstap om toch zo ver als mogelijk de eindtermen na te streven bij die leerlingen.

 

Wanneer blijkt dat, ondanks alle inspanningen, een leerling toch niet verder geraakt dan het niveau van die vlotjes, dan weet je dat (een) bepaalde eindterm(en) niet werd(en) behaald.

Melding

De beslissing om een leerling (enkel) met de vlotjes te laten werken, moet dus met enige voorzichtigheid genomen worden. Zo komen bepaalde eindtermgerelateerde leerplandoelen onvoldoende aan bod in de materialen van de vlotjes.

Waar vind ik de handleiding bij de vlotjes?

 

Je vindt de aangepaste handleidingen telkens terug bij de handleidingen op Bingel. In de handleiding geven we bij elke les de eindtermen aan. Voor de vlotjes voegen we eraan toe op welke (delen van de) eindterm je precies moet focussen om een volgende leerstap voor te bereiden.

Worden er aangepaste toetsen voorzien?

 

Neen, er zijn geen aangepaste toetsen voorzien omdat elk individueel traject er anders zal uitzien. De starttoetsen (te downloaden via Bingel) kunnen gebruikt worden om de leerstof van het voorbije schooljaar te testen.