Hoe werk ik met de vlotjes in Reken Maar!?

Sommige leerlingen hebben nood aan ondersteuning die verder gaat dan redelijke aanpassingen en waarbij het behalen van sommige eindtermen mogelijk in het gedrang kan komen. Het is evenwel de taak van iedere leerkracht om de leerlingen zo ver mogelijk te brengen. Daarom introduceert Reken Maar! vanaf het vijfde leerjaar aangepast oefen- en toetsmateriaal bij elke basisles in de vorm van de vlotjes.

Aan de slag met de vlotjes

 

Wat zijn de vlotjes?

 

De vlotjes zijn werkbladen die oefeningen uit het werkschrift vervangen en inzetten op essentiële wiskundige vaardigheden. De werkbladen volgen de nummering van de lessen in het werkschrift. Je vindt ze in de zorgmap of in de module differentiëren en oefenen op Bingel.

Wanneer schakel ik de vlotjes in?

 

Deze materialen worden gewoonlijk ingeschakeld wanneer een leerling -eventueel tijdelijk of voor een bepaald domein– onvoldoende geholpen is met de (remediërings)werkbladen en de suggesties uit het onderdeel curriculumdifferentiatie.  Wanneer blijkt dat, ondanks alle inspanningen, een leerling toch niet verder geraakt dan het niveau van die vlotjes, dan weet je dat (een) bepaalde eindterm(en) niet werd(en) behaald.

Melding

De beslissing om een leerling (enkel) met de vlotjes te laten werken, moet dus met enige voorzichtigheid genomen worden. Zo komen bepaalde eindtermgerelateerde leerplandoelen onvoldoende aan bod in de materialen van de vlotjes.

Werden er aangepaste toetsen voorzien?

 

De vlottoetsen zijn een variant van de gewone bloktoets met – waar nodig – aangepaste opgaven die beter aansluiten op het oefenniveau van de Vlotjes. Deze toetsen vind je terug in de toetsmap of in de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel.