Hoe werkt het systeem van automatische remediëring in iDiddit?

Stuur bij met automatische remediëring

Wanneer je leerlingen een toets hebben gemaakt, kun je vanuit de toetsresultaten in één oogopslag zien welke leerlingen goed of net minder goed hebben gescoord. Daar stelt iDiddit dan meteen ook een automatische remediëringsopdracht voor. De suggesties kun jij vervolgens nog aanpassen en vervolgens gaan de leerlingen in kwestie nog wat verder oefenen.

 

Al onze leerinhouden worden gekoppeld aan de te behandelen minimum- en leerplandoelen, dus jij kunt opvolgen op welke doelen je leerlingen nog oefening nodig hebben.

Blijken leerlingen minder dan de norm te scoren, dan biedt iDiddit een remediëringstraject aan. Aangezien onze lesblokken, en dus ook de daarbij horende toetsvragen, gekoppeld zijn aan minimum- en leerplandoelen, krijg je eerst een overzicht te zien van de doelen waarop je leerlingen nog moeten oefenen. Op basis daarvan staan er een of meerdere lesblokken klaar als suggestie. Als leerkracht bepaal je zelf of leerlingen die extra oefeningen ook echt toegestuurd krijgen.

 

Klik op de paarse knop ‘Remediëringsvoorstel’ om de opdracht te bekijken. Breng wijzigingen aan indien je dat wenst. Deze module werkt op exact dezelfde manier als Opdrachten’. Je geeft de opdracht een relevante titel, een begin- en einddatum en voegt de nodige instructies toe. Tot slot plan je ze in voor het gewenste aantal leerlingen en klik je op Verzenden. Op de begindatum krijgen de leerlingen in kwestie een melding en kunnen ze starten met hun remediëring.

 

In iDiddit vind je dus suggesties, maar jij zit aan het stuur en beslist of je de leerling al dan niet bijstuurt.