Hoe worden de REDICODIS-maatregelen toegepast in Reken Maar!?

Als leerkracht word je elk jaar ongetwijfeld geconfronteerd met heel wat niveauverschillen in jouw klasgroep. Naast de oefeningen in het werkschrift, beschik je met Reken Maar! over een uitgebreid aanbod aan materialen zodat je nog beter kan inspelen op de specifieke noden van elk kind.

De REDICODIS-maatregelen

 

In de handleiding vind je bij alle basislessen een REDICODIS-pagina terug. Hier vind je enkele REDICODIS-maatregelen bij alle oefeningen uit het werkschrift, vaak ondersteund door zorgblaadjes.

 

Welke materialen kan ik hiervoor gebruiken?

 

Via de module “Differentiëren en oefenen” kun je op Bingel een gepersonaliseerd aanbod aan oefeningen op papier als Bingeloefeningen klaarzetten. Die laatste hebben als voordeel dat je de oefeningen niet zelf moet corrigeren. Kies je voor oefeningen op papier, dan worden de naam, klas en volgnummer automatisch ingevuld.

De zorgblaadjes

 

Deze vormen een aanvulling op of vervanging voor de oefeningen in het werkschrift. Met dit aanbod verklein je de leerstappen voor de instructieafhankelijke kinderen.

 

De remediëringsopgaven

 

Voor elke toetsvraag voorzien we een werkblad in de remediëringsmap. Aan de hand van de verlengde instructie in het evaluatieluik van de handleiding kun je daarmee remediërend aan de slag.