Hoe worden de summatieve toetsen georganiseerd bij TALENT?

Naast de thematoetsen die de leervorderingen op korte termijn evalueren, voorziet TALENT twee optionele summatieve toetsperiodes per leerjaar. Deze toetsen zijn niet gekoppeld aan vaste momenten in het schooljaar, zoals aan de start van de kerst- of de paasvakantie. Wel kun je ze telkens na thema 4 en thema 9 afnemen. Zo kun je het tempo van jouw leerlingen volgen en meer tijd inbouwen waar nodig.

Melding

Aangezien de summatieve toetsen optioneel zijn, voorzien we geen extra toetstijd in de planning van TALENT. Je kan de toetsen wel afnemen in één van de bufferweken van de methode of tijdens de projectweek. Deze zijn telkens voorzien in de planning.

Welke summatieve toetsen voorziet TALENT?

 

Er zijn summatieve toetsen voorzien voor:

  • Begrijpend lezen fictie
  • Begrijpend lezen non-fictie
  • Taaldenken (incl. betekenissen)
  • Luisteren

Voor spelling voorzien we naast de wekelijkse (partner)dictees en driewekelijkse themadictees ook nog een controledictee na thema 3, 6 en 9.

Melding

TALENT voorziet geen summatieve toetsen voor de onderdelen creatief schrijven en spreken. Voor deze onderdelen bekijk je best het artikel rond permanente evaluatie.

Hoe laat ik mijn leerlingen de summatieve toetsen voorbereiden?

 

De aanpak voor de voorbereiding van summatieve toetsen ligt volledig in jouw handen. Indien gewenst, kun je de volgende materialen gebruiken om je leerlingen te toetsen te laten voorbereiden:

 

  • H-bladen voor de onderdelen begrijpend lezen (non)-fictie, luisteren, spelling, taaldenken incl. betekenissen
  • Toetsvoorbereidingsbladen taaldenken (vanaf leerjaar 4)
  • Bingeloefeningen

Waar vind ik de summatieve toetsen (en de bijhorende fragmenten) terug?

 

De summatieve toetsen zijn te vinden na thema 4 en thema 9 in de Zorg- en Evaluatiemap B en C. Ze zijn eveneens beschikbaar in de module: “toetsen, remediëren en verrijken” op Bingel. De luisterfragmenten en de bijhorende transcriptie vind je telkens terug in het bordboek van de Zorg- en Evaluatiemap.

Melding

Omdat de toetsen ook als Word-document beschikbaar zijn, kun je de toetsen steeds aanpassen indien dat in functie van je eigen klasgroep en -praktijk nodig is.

Voorziet Bingel een differentiatievoorstel na de summatieve toets?

 

Wanneer je de resultaten ingeeft in de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel, is de kans groot dat je hier een uitroepteken bij ziet staan. Dit komt omdat de summatieve toetsen optioneel zijn en geen differentiatievoorstel voorzien.