Hoe worden de summatieve toetsen georganiseerd bij TALENT?

Naast de thematoetsen die de leervorderingen op korte termijn evalueren, voorziet TALENT twee optionele summatieve toetsperiodes per leerjaar.

Summatieve toetsen bij TALENT

 

Deze toetsen zijn niet gekoppeld aan vaste momenten in het schooljaar, zoals aan de start van de kerst- of de paasvakantie. Wel kun je ze telkens na thema 4 en thema 9 afnemen. Zo kun je het tempo van jouw leerlingen volgen en meer tijd inbouwen waar nodig.

Welke summatieve toetsen voorziet TALENT?

 

Er zijn summatieve toetsen voorzien voor:

 

  • Begrijpend lezen fictie
  • Begrijpend lezen non-fictie
  • Taaldenken (incl. betekenissen)
  • Luisteren

Voor spelling voorzien we naast de wekelijkse (partner)dictees en driewekelijkse themadictees ook nog een controledictee na thema 3, 6 en 9.

Melding

TALENT voorziet geen summatieve toetsen voor de onderdelen creatief schrijven en spreken. Voor deze onderdelen bekijk je best het hoofdstuk rond permanente evaluatie.

Wanneer neem ik de summatieve toetsen af?

 

Aangezien de summatieve toetsen optioneel zijn, voorzien we geen extra toetstijd in de planning van TALENT. Je kan de toetsen wel afnemen in één van de bufferweken van de methode of tijdens de projectweek. Deze zijn telkens voorzien in de planning.

Laat ik mijn leerlingen de summatieve toetsen voorbereiden?

 

Dit kies je volledig zelf. Je kan hier de volgende materialen voor inzetten:

 

  • H-bladen
    Begrijpend lezen (non)-fictie, luisteren, spelling, taaldenken incl. betekenissen
  • Toetsvoorbereidingsbladen taaldenken (vanaf leerjaar 4)
  • Bingeloefeningen

De summatieve toetsen afnemen

 

De summatieve toetsen vind je terug na thema 4 en thema 9 in de Zorg-en evaluatiemap B en C. Je vindt deze ook terug in de module “Toetsen, remediëren en verrijken” op Bingel. Omdat de toetsen ook als Word-document beschikbaar zijn, kun je de toetsen steeds aanpassen indien dat in functie van je eigen klasgroep en -praktijk nodig is.

Punten ingeven in Bingel

 

Wanneer je de resultaten ingeeft in de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel, is de kans groot dat je hier een uitroepteken bij ziet staan. Dit komt omdat de summatieve toetsen optioneel zijn en geen differentiatievoorstel voorzien.

 

Waar vind ik informatie over de puntenverdeling?

 

Je vindt meer info over de puntenverdeling terug in de lesgang bij de toetsen.

Waar vind ik de luisterfragmenten en de transcriptie?

 

De luisterfragmenten en de bijhorende transcriptie vind je telkens terug in het bordboek van de zorg- en evaluatiemap.