Hoe worden de summatieve toetsen georganiseerd in IJsbrekers?

IJsbrekers biedt naast de reguliere bloktoetsen, die de voortgang op korte termijn evalueren, ook twee optionele summatieve toetsperiodes per leerjaar aan. Deze toetsen zijn niet gekoppeld aan vaste momenten in het schooljaar, zoals de start van de kerst- of de paasvakantie, en dienen om een breder beeld te krijgen van de leervorderingen van je leerlingen op lange termijn. 

Melding

Aangezien de summatieve toetsen optioneel zijn, voorzien we geen extra toetstijd in de planning van IJsbrekers. Je kan de toetsen wel afnemen in één van de bufferweken van de methode. Deze zijn telkens voorzien in de planning.

Waar vind ik de summatieve toetsen terug?

 

Je vindt de summatieve toetsen in de module “toetsen, remediëren en verrijken” op Bingel. Daar vind je ook meer informatie over de verdeling van de punten. 

 

Melding

Omdat de toetsen ook als Word-document beschikbaar zijn, kun je de toetsen steeds aanpassen indien dat in functie van je eigen klasgroep en -praktijk nodig is.

Kan ik de summatieve toetsen inschakelen om de beginsituatie te bepalen?

 

Een mogelijkheid is om de toets die bedoeld is voor het einde van een lager leerjaar, in september van het volgende leerjaar af te nemen. Zo kun je de beginsituatie van je leerlingen in kaart brengen. 

Voorziet Bingel een differentiatievoorstel na de summatieve toets?

 

Wanneer je de resultaten ingeeft in de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel, is de kans groot dat je hier een uitroepteken bij ziet staan. Dit komt omdat de summatieve toetsen optioneel zijn en geen differentiatievoorstel voorzien.