Hoe zit het met copyright van eign inhouden?

We gaan ervan uit dat de eigen inhouden die je toevoegt van jouw eigen hand zijn. Wil je materiaal gebruiken waarvan je zelf niet de auteur bent, dan moet je schriftelijk toestemming vragen aan de oorspronkelijke auteur(s), en moet je die ook krijgen. Jij bent de eindverantwoordelijke voor de inhouden die je zelf toevoegt. Je vrijwaart ons met andere woorden van enige aanspraak door derden