Hoeveel flitskaarten zijn er? Wat is het formaat van de flitskaarten?

Er zitten ongeveer 400 flitskaarten op A4- en A5-formaat in een set. De flitskaarten hernemen alle woorden uit de woordenschatkaders (dus de woorden uit de Gemeenschappelijke Actieve Woordenlijst). Op elke kaart staat het Franse woord, de vertaling en een ondersteunende tekening. Enkel bij moeilijk uit te beelden zinsconstructies is er geen tekening.