In hoeverre wordt er aandacht besteed aan handelend werken (het CSA-model) in Reken Maar!?

Reken Maar! trekt resoluut de kaart van het handelen. We volgen de principes van het CSA (CPA)-model. Reken Maar! gaat uit van de overtuiging dat echt inzicht in getallen (rekenen) tot stand komt vanuit het motorisch beleven/ervaren van hoeveelheden en bewerkingen. Op dit niveau kan niet alleen instructie gegeven worden die tot inzicht leidt: je kunt ook handelend bewerkingen laten uitvoeren of laten meten. De meeste kinderen lopen vast wanneer we de volgende stap nemen en het concreet materiaal gaan voorstellen door een afbeelding of een schema en zeker wanneer we volledig abstract gaan werken (bv. getal, afstand of een gewicht). Voor vele kinderen, wiens hersenen nog in volle ontwikkeling zijn, gaat die stap naar abstraheren veel te snel. Vandaar dat we zeer lang handelen in RM1 en zeer veel tijd nemen om de getallen te ontdekken en te ervaren alvorens we ermee gaan rekenen. In het zorgmateriaal dalen we zeer vaak (ook nog in RM3) terug af naar het concrete, handelende niveau. Je kunt immers pas naar het picturale of schematische niveau van verwerking als het concrete niveau geautomatiseerd is.