Is het toegestaan om lessen of blokken van IJsbrekers te verwisselen gedurende het schooljaar?

IJsbrekers is ontworpen met een specifieke opbouw van de leerstof in gedachten. Deze kun je terugvinden in het jaarplan van jouw leerjaar, aangevuld met de timings van de pedagogische begeleidingsdienst. Deze structuur is bedoeld om de leerlingen gestaag en systematisch door de leerdoelen heen te leiden. 

 

Het verwisselen van blokken kan moeilijk zijn, omdat de leerstof gedurende het schooljaar progressief opbouwt. Bovendien bevatten veel van de herhalingsopdrachten, zoals de ‘vijf per dag’, stof die in eerdere blokken is behandeld. Als je besluit de blokken in een andere volgorde aan te pakken, zijn deze suggesties mogelijk niet meer van toepassing. 

 

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Bepaalde blokken, zoals de onderwerpen ‘meten en metend rekenen’ en ‘meetkunde’, zijn flexibeler en kunnen onafhankelijk van andere blokken worden ingezet. Andere onderwerpen, zoals getallenkennis en bewerkingen, zijn echter nauwer verbonden met een specifieke leerlijn en zijn daarom moeilijker los te koppelen. 

 

Hoewel we aanraden je zo veel mogelijk aan de suggesties uit de handleiding te houden, ben jij als leerkracht degene die uiteindelijk bepaalt welke koers je met je leerlingen wil varen. Het belangrijkste is om altijd de voortgang en het begrip van de leerlingen in het oog te houden en je lessen daarop aan te passen.