Kun je het oefen- en groeiboekje Parcours ook tijdens de les inzetten?

Je kan Parcours iets moeilijker tijdens de les inzetten omdat er verschillende leerstofonderdelen samen ingeoefend worden en in de les heb je slechts één onderdeel in de focus. Als huiswerkschrift lukt dat dan wel weer prima, omdat leerlingen op die manier de nieuwe woorden ook meteen in combinatie met al gekende woorden inoefenen. Het is belangrijk om leerlingen niet geïsoleerd te laten oefenen, maar woorden in verschillende combinaties (en dus niet één vast ‘woordpakket’) aan bod te laten komen. Daar leent Parcours zich perfect voor. Het zijn dus niet alleen extra oefeningen bovenop de oefeningen in de Mission zelf. Het gaat echt om (cyclische) herhaling. In Parcours zijn ook de oplossingen opgenomen zodat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen.