Moet ik het jaarplan van 'Op verkenning' strikt volgen?

Hieronder vind je een voorbeeld van een jaarplanning van Op verkenning uit het tweede leerjaar. Hierin koppelden wij de thema’s aan een bepaalde periode van het schooljaar. Dit staat niet vast; je kunt de thema’s naar wens van moment verwisselen.

 

 

 

 

Voor elk thema voorzien we drie lesweken. In die drie weken zit ruimte voor herhaling, uitdaging en evaluatie. Daarnaast voorzien we ook enkele bufferweken. Dat betekent dat er nog voldoende tijd is om schooleigen activiteiten aan bod te laten komen en uitloop op te vangen. Dit volstaat om zonder een gejaagd gevoel alle leerstof te behandelen.