Op welk niveau worden de bloktoetsen van IJsbrekers afgenomen?

Na het aanbrengen en herhalen van de leerstof, is het aan het einde van het blok tijd voor de bloktoets. Op de bloktoets van IJsbrekers worden de doelen op verschillende lagen getoetst. Daarom wordt bij (bijna) elke toetsvraag aangegeven op welk niveau van de ijsberg de vraag betrekking heeft.

 

Tip van het IJsbrekers-team

Af en toe kan het gebeuren dat het niveau van de ijsberg niet is vermeld op de toets. In dat geval moet je zelf aangeven op welk niveau de leerling de vraag heeft beantwoord. Dit hangt af van de hulpmiddelen die de leerling al dan niet heeft gebruikt. Als de leerling bijvoorbeeld fiches heeft gebruikt, noteer je niveau 3. Als de leerling echter MAB-materiaal heeft gebruikt, noteer je niveau 2.

Waar vind ik de instructie bij de bloktoets terug?

 

Je vindt de instructie van de toets terug op het einde van de handleiding bij het blok. Hierin staat telkens duidelijk vermeld op welke laag van de ijsberg er getoetst wordt, wat het doel is van de toetsvraag en hoe deze best gescoord wordt.

 

Mogen leerlingen zich voorbereiden op de bloktoetsen van IJsbrekers?

 

Er wordt in de eerste graad geen herhaling of toetswijzer voorzien, aangezien het in principe de bedoeling is dat de leerlingen de toets onvoorbereid maken.

Een aangepast remediërings en verrijkingsvoorstel na de toets

 

Na het afnemen van de bloktoets, kan je de resultaten ingeven via de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel. Bingel geeft je dan per leerling een remediërings- en verrijkingsvoorstel bestaande uit oefenblaadjes die je kunt afdrukken of digitale oefeningen die je als taak op Bingel kunt klaarzetten.