Op welke manier kan ik differentiëren met de basismaterialen van IJsbrekers?

Door de toepassing van het EDI-model in IJsbrekers, bied je alle leerlingen een gestructureerde en duidelijk lesverloop aan. Alle leerlingen nemen deel aan de les en leren zo uit de uitleg van de leerkracht én uit de onderlinge interactie. Door de groep voor het basisniveau bij elkaar te houden, kan de instructietijd optimaal benut worden.

 

Deze gestructureerde aanpak wordt toegepast in alle blokken. Als leerlingen bepaalde concepten niet direct begrijpen, biedt de spiraalopbouw hen regelmatig opnieuw de mogelijkheid om het inzicht te verwerven. Het is een geduldige en inclusieve benadering die elke leerling de kans geeft om te groeien.

Toepassing van het meersporenmodel

 

Ons meersporenmodel staat garant voor gedifferentieerd onderwijs in de hele klas, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende niveaus:

 

  • De instructiegevoelige leerlingen volgen de klassikale instructie mee en zullen na de instructie zelfstandig de basisoefeningen in het werkschrift en op Bingel maken.
  • De instructieonafhankelijke leerlingen volgen de klassikale instructie mee en maken de verdiepingsoefeningen in het werkschrift en eventueel op Bingel.
  • De instructieafhankelijke leerlingen maken de meeste basisoefeningen in het werkschrift; waar nodig ondersteund door verlengde instructie en begeleid oefenen, op papier of op Bingel.

Leerlingen laten samenwerken

 

In de fase ‘per twee’ van de les kun je heterogene duo’s vormen, waarbij je instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen samen laat werken en van elkaar laat leren. Het is dan de bedoeling dat beide partners voordoen, verwoorden en controleren; niet enkel de sterkere partner. Het zelf verwoorden is een belangrijke stap in het leerproces. De handleiding geeft hier praktische tips.

 

Melding

Dit is een uitgelezen moment voor observatie. Er is per blok een klassikale en een individuele observatiefiche waarmee je voor leerlingen in kaart kunt brengen waar er zorg nodig is en om die zorg daarna ook functioneel te kunnen aanbieden.

Gedifferentieerde verwerking in het werkschrift

 

In het werkschrift van IJsbrekers vind je telkens de oefeningen op basisniveau terug. Aanvullend bevatten heel wat lessen ook meerdere mogelijkheden om via het werkschriften te differentiëren. Zo kun je bijvoorbeeld de  instructieonafhankelijke leerlingen naast (een deel van) de basisoefeningen ook de tempo- oefeningen en waar mogelijk zelfs de verdiepende opgaven in het werkschrift zelfstandig laten maken.

 

In het werkschrift vind je verschillende symbolen terug die een vorm van differentiatie aanduiden.

 

Tempodifferentiatie
Niveaudifferentiatie
Oefeningen op Bingel

 

Bovendien vinden de leerlingen aan beide kanten van het werkschrift flappen terug met verschillende schema’s, voorbeelden en tips. Deze hulpmiddelen geven hen de kans om zelfstandig een oplossing te vinden.

Zelfcorrectie via de correctiesleutel

 

Leerlingen kunnen de meeste oefeningen ook zelf met behulp van de correctiesleutel verbeteren. Die kan je digitaal klaarzetten op een aantal computers in de klas. Wie klaar is, kan dan de correctiesleutel op de computer raadplegen. Heel handig voor leerlingen die zelfstandig aan de slag kunnen.