Op welke manier komt probleemoplossend denken aan bod in Reken Maar!?

Door wiskundige problemen op te lossen in betekenisvolle situaties binnen en buiten de klas, stimuleren we leerlingen om logisch te redeneren en wiskunde handig en inzichtelijk in te zetten. Zo bereiden we leerlingen voor op het leven van alledag. In deze tip ontdek je hoe je het logisch en wiskundig denken in Reken Maar! aan bod komt.

Probleemoplossend denken in het werkschrift

 

Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel

 

In de instaples van elk blok zorgen we voor instapproblemen die uitdagen, nieuwsgierig maken en een aanzet geven tot de wiskundige inhouden die in het nieuwe blok aan bod komen. Deze instapproblemen zijn niet te ingewikkeld, maar ook niet te gemakkelijk.

 

Kinderen kijken écht uit naar de instaples; ze frissen in spelvorm de gekende leerstof op waar het blok verder op bouwt. Zo hoef je tijdens de volgende lessen minder tijd uit te trekken om te herhalen wat de leerlingen al (moeten) kennen. En reken maar dat ze hun best doen; tijdens de spelvormen worden de kinderen beloond met een tip, een punt… Die hebben ze nodig om het doel van het spel te bereiken!

Betekenisvolle situaties in de basislessen

 

In de basislessen zorgen we voor een convergente instructiebasis waarbij iedere leerling de instructie volgt. Deze wordt meestal opgebouwd vanuit een concrete probleemstelling. Op deze manier denken en handelen leerlingen actief mee, zodat ze elke les steeds vaardiger worden in het probleemoplossend denken.

 

In heel wat lessen integreren we routinematige toepassingen of eenvoudige typevraagstukken in het werkschrift. Leerlingen leren het wiskundig probleem aan de juiste oplossingsstrategie te koppelen. Zo kunnen ze verderop de correcte strategie beredeneren en kiezen.

De moeilijkheid van een rekenvraagstuk hangt af van de voorkennis van de leerling. Instructieonafhankelijke leerlingen die over het nodige inzicht beschikken, maken daarom verdiepende opdrachten in het werkschrift en kunnen uitgedaagd worden via het verdiepings- of de verrijkingsaanbod. Dat bepaal jij als leerkracht.

 

Probleemoplossend denken stimuleer je ook door regelmatig aan je leerlingen te vragen of ze nog een andere oplossingswijze kunnen bedenken. Of je daagt hen uit de net aangeleerde strategie te vergelijken met eerder aangeleerde oplossingswijzen. Welke strategie verkiezen ze en waarom? Misschien komen ze zelfs nog tot een andere strategie? Of je vraagt hen hun manier van werken te bespreken met een buur. Tal van kansen om leerlingen tijdens elke les aan het denken te zetten!

 

Ook in de lessen meten en metend rekenen zorgen we regelmatig voor de integratie van niet-routinematige toepassingen, waarbij leerlingen opnieuw zelfstandig de wiskundige verbanden moeten leggen en de beste oplossingswijze moeten toepassen.

 

 

In de afrondingsfase van elke les kun je oplossingen van enkele (context)oefeningen klassikaal bespreken. Dat mogen zeker ook verdiepingsoefeningen zijn; ook leerlingen die daar nog niet aan toe komen, kunnen daar iets van meepikken. Zo stimuleer je opnieuw het probleemoplossend denken.

Bijkomende materialen voor probleemoplossend denken

 

Uitdagende verrijkingsprojecten per blok

 

De projecten doen, meer dan de verrijkingstaken, een beroep op de zelfstandigheid en het probleemoplossend denken van leerlingen. In de handleiding van het project kun je lezen wat er van een leerling wordt verwacht en wat hij/zij op het einde van het project kan of heeft ontdekt.

Tip van het Bingelteam

Je kan de projecten eenvoudig downloaden via Bingel via de module "differentiëren en oefenen". Hiervoor heb je een Bingel Max-licentie nodig.

Zelfstandig de Rekenwijzer gebruiken

 

We werkten een domeinoverstijgende leerlijn uit voor probleemoplossende vaardigheden. Bij de aanbreng van nieuwe leerstof reiken we verschillende oplossingswijzen aan zodat leerlingen na voldoende inoefening zelf kunnen kiezen welke oplossingswijze hen het beste ligt. Bovendien stimuleren we hen om zelf dingen op te zoeken wanneer ze iets niet meer weten. Dit doen we met behulp van de Rekenwijzer. In het werkboek staat bij elke les links bovenaan een verwijzing naar het deel van de Rekenwijzer waarin leerlingen meer info kunnen vinden over de inhoud die in de les aan bod komt.

Probleemoplossend denken in het Groeiboekje

 

Ook in het Groeiboekje wordt er aandacht aan probleemoplossend denken besteed. De leerlingen kunnen er in kaart brengen hoe ze evolueren in het probleemoplossend denken.

 

Bovendien vinden ze in hun Groeiboekje ook concrete tips om eraan te werken.

Computationeel denken met Scratch

 

Computationeel denken stimuleert het probleemoplossend vermogen. Met behulp van de verrijkingsprojecten rond «Coding Scratch» leren leerlingen om problemen op te lossen door inzicht in ICT. Deze vind je vanaf het vierde leerjaar terug bij blok 9, 10 en 11.

Tip van het Bingelteam

Download de opdrachten rond «Coding Scratch» via de module "Differentiëren en oefenen" in Bingel. Hiervoor heb je een Bingel Max-licentie nodig.