Op welke manier kunnen mijn leerlingen aan zelfevaluatie doen bij IJsbrekers?

Het vermogen van leerlingen om zichzelf in te schatten en kritisch te kijken naar hun eigen werk en leervorderingen is een belangrijk aspect van het leerproces. IJsbrekers biedt een systematische aanpak voor zelfevaluatie die geleidelijk groeit naarmate de leerjaren vorderen.

Hoe doe je aan zelfevaluatie bij IJsbrekers?

 

Leerjaar 1

 

In het eerste leerjaar worden leerlingen af en toe gevraagd om aan het einde van een les een zelfinschatting te maken. Dit vormt een introductie tot zelfevaluatie.

 

Leerjaar 2

 

Vanaf het tweede leerjaar breiden we dit concept geleidelijk uit. Aan het einde van elk blok is er een aparte pagina in het werkschrift waarop leerlingen tijdens het werken aan dat blok regelmatig kunnen aangeven hoe ze zichzelf inschatten.

 

 

Bij een aantal lestitels in het werkschrift staan verrekijkers met de cijfers 1, 2 of 3. Leerlingen geven op het zelfevaluatieblad bij de overeenkomstige nummers hun inschatting aan. Op deze manier leren ze stapsgewijs om hun eigen leerproces op een juiste manier in te schatten.

 

Vanaf leerjaar 3

 

Vanaf het derde leerjaar wordt een studiewijzer aan het werkschrift toegevoegd. Hierin kunnen leerlingen per hoofddoel aangeven welke leeractiviteiten ze hebben ondernomen of welke hulp ze hebben gevraagd en ontvangen. Dit biedt hen de mogelijkheid om hun leerproces actief te volgen en te documenteren.