Waar kan ik de etiketten, overzichten en brieven met inloggegevens van mijn leerlingen vinden?

Je kunt etiketten, overzichtslijsten en/of brieven met de inloggegevens van je leerlingen afdrukken.

 

 

 

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Beheer".

2 Klik in het zijmenu op "Overzichten en lijsten".

Waarschuwing

Zolang er geen leerlingen aan Bingel toegevoegd zijn, is deze knop niet zichtbaar.

3 Kies hoe je de gegevens wilt downloaden...

A als een handige lijst met daarin de gegevens per klas;

B als een etiket per leerling. De leerlingen kunnen hun persoonlijke inloggegevens dan in hun agenda kleven.

Je kunt de etiketten voor de leerling met of zonder wachtwoord afdrukken. Je kunt als leraar immers zelf het best inschatten of je leerlingen in staat zijn om hun wachtwoord voor Bingel te onthouden.

Melding

Heb je geen gepast etikettenvel (A4, 7 x 2)? Druk dan de gegevens af op gewoon A4-papier. Knip elk blad in 14 stukken en laat de gegevens in de agenda kleven.

Melding

Als schoolbeheerder heb je in dit venster meer keuzemogelijkheden (werkwijze).